University of Oulu

Venttiilit energiateollisuudessa

Saved in:
Author: Tonteri, Rasmus1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.4 MB)
Pages: 29
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202303271309
Language: Finnish
Published: Oulu : R. Tonteri, 2023
Publish Date: 2023-03-27
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Kurvinen, Emil
Description:

Tiivistelmä

Tässä työssä esitellään yleisimmät energiateollisuudessa käytettävät venttiilityypit. Tutkielmassa perehdytään jokaisen venttiilityypin ominaispiirteisiin, rakenteeseen, toimintaperiaatteisiin ja mahdollisiin käyttökohteisiin.

Työn tarkoituksena on antaa lukijalle yleinen käsitys venttiilityypeistä, joita suomalaisessa energiateollisuudessa käytetään ja esitellä kunkin venttiilityypin hyvät ja huonot puolet sekä se, miten venttiilityyppiä tulisi soveltaa eri käyttökohteissa.

Tutkielmassa perehdytään kolmeen pääkategoriaan käyttöperiaatteen perusteella: sulkuventtiilit, säätöventtiilit ja varolaitteet. Tämän jälkeen tutkitaan venttiileitä ja perehdytään niiden toimintaperiaatteisiin yksityiskohtaisemmin.

Tietolähteenä tutkimuksessa on käytetty useita eri tieteellisiä julkaisuja, artikkeleita ja kirjallisuutta. Lisäksi työssä on käytetty työelämässä saatua henkilökohtaista tietämystä venttiileistä ja niiden erityispiirteistä sekä sovelluskohteista.

Valves in the energy industry

Abstract

The Bachelor’s thesis presents the most common valve types that are used in the energy industry. The thesis is summary of the most common valve types. The thesis examines the characteristics, structure, operating principles and possible applications of each type of valve selected.

The purpose of the work is to give the reader a satisfactory understanding about of the most common types of valves used in Finnish energy industry. The reader understands the advantages and disadvantages of each type of valve and how the valve type should be applied in different applications.

In thesis we take closer look in three main valve categories. The main valve categories are check valves, control valves and safety devices. After sorting we examine valves and examine their operating principles in more detail.

In source of information there is used several scientific publications, articles and books. In addition, personal knowledge of valves, peculiarities and applications has been used

see all

Subjects:
Copyright information: © Rasmus Tonteri, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.