University of Oulu

Oulun Kärpät : kuuluvuuden tunteen syntyminen ja identiteetti

Saved in:
Author: Raudaskoski, Oskari1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Geography
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 55
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202303301321
Language: Finnish
Published: Oulu : O. Raudaskoski, 2023
Publish Date: 2023-03-30
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Ridanpää, Juha
Väätänen, Vesa
Väätänen, Vesa
Reviewer: Ridanpää, Juha
Description:

Tiivistelmä

Tässä työssä käsittelen urheilua, ja urheilun ympärille syntyvää yhteisöllisyyttä ja paikallisuutta. Tutkimuskohteena oleva seura on Oulun Kärpät. Tutkimusta tehdessä lähestyn aihetta identiteetin, ja kuuluvuuden käsitteiden kautta. Näiden käsitteiden avulla saadaan selvitettyä, millaisten prosessien kautta Kärppien ympärille syntyy kokemus yhteenkuulumisesta. Teorian mukaan keskeistä kuuluvuuden syntymiselle on toistuvat positiiviset muistot, ja yhdessä toimiminen. Urheilun yhdistäviä ja positiivisia vaikutuksia on tutkittu vastaavasta näkökulmasta myös aiemmin, ja tässä työssä on käytetty lähdemateriaalina useita artikkeleja ja kirjoja, joissa aihetta tutkitaan. Työssä pohditaan myös faniutta ja sitä, kuinka faniutta määritellään. Lisäksi fanien toimintaa käsitellään teoriassa, myös sen kautta miten se on mukana luomassa tunnetta kuuluvuudesta. Työn aineisto koostuu haastatteluista, joita on tehty kahdeksan kappaletta kevään ja kesän aikana 2022. Aineistoa on analysoitu kvalitatiivisen sisällönanalyysin avulla. Tuloksissa todetaan, kuinka yhteiset arvot, muistot, sekä toiminta saavat aikaan kokemuksen samaan joukkoon kuulumisesta. Lopputulemana työssä todetaan Kärppien toiminnan luovan kuuluvuutta ihmisille, jotka ovat mukana toiminnassa. Lisäksi Kärpät toimivat paikallisen identiteetin kehittäjänä, ja alueellisena symbolina Oulun seudulla ja muualla Pohjois-Suomessa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Oskari Raudaskoski, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/