University of Oulu

Läpileikkaus unen mittaamisen menetelmiin

Saved in:
Author: Kulmala, Eemil1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Electrical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 30
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202304031331
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Kulmala, 2023
Publish Date: 2023-04-03
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Myllylä, Teemu
Ferdinando, Hany
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatintutkielman tavoitteena on esitellä lukijalle yleisiä unen mittaamiseen käytettäviä menetelmiä. Työssä käydään läpi pintapuolisesti unen rakenne ja unen mitattavia fysiologisia ominaisuuksia, sekä esitellään yleisimpiä sekä kliinisessä mittauksessa, että tutkimuksessa ja kaupallisissa laitteissa käytettäviä menetelmiä. Menetelmien suuren määrän ja niiden kompleksisuuden vuoksi teoriaan ei mennä erityisen syvälle, vaan tavoitteena on antaa yleiskuva eri menetelmistä ja niiden toimintaperiaatteista. Lisäksi työssä esitellään yleisiä kuluttajalle saatavissa olevia kaupallisia unen mittaukseen soveltuvia laitteita, sekä niiden keskeisiä ominaisuuksia.

A cross-section of sleep measurement methods

Abstract

The aim of this bachelor’s thesis is to introduce the reader to common methods used in measuring sleep. The work briefly reviews the structure of sleep and measurable physiological properties of sleep and introduces the most common methods used in clinical measurement, and in research and commercial devices. Due to the large number of methods and their complexity, the theory will not go particularly deep, but the aim is to give an overview of the different methods and their operating principles. In addition, the work presents common commercial devices suitable for sleep measurement available to the consumer, as well as their key features.

see all

Subjects:
Copyright information: © Eemil Kulmala, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/