University of Oulu

”Jos mädännäisyys sijaa saa, sorrumme pian” : kristillissiveellinen Valkonauha-lehti rotuhygienian puolestapuhujana 1908–1920

Saved in:
Author: Hukari, Jutta1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, History of Science and Ideas
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 34
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202304031334
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Hukari, 2023
Publish Date: 2023-04-04
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Kananoja, Kalle
Description:

Tiivistelmä

1900-luvun alussa perinnöllisesti leviävän degeneraation, eli yksilöiden henkisen ja fyysisen rappeutumisen pelko oli länsimaisissa vahvasti läsnä. Kasvaneiden rikollis- ja mielisairaustilastojen valossa degeneraatio näytti alati kasvavan uhaten tuhota kansakunnat hiljalleen sisältäpäin. Helpotus tähän kansanterveydelliseen aikapommiin löydettiin eugeniikasta (rotuhygieniasta), joka tähtäsi huonompien ominaisuuksien omaavien yksilöiden määrän rajoittamiseen mm. avioliittokieltojen ja pakkosterilisaation avulla. Suomessa valtion harjoittama eugeniikka kulminoitui vuonna 1935 annettuun pakkosterilointilakiin, jota jälleen kiristettiin vuonna 1950. Pakkosterilisaatiolain nojalla tuhansilta kehitysvammaisilta, mielenterveyspotilailta, ”tylsämielisiltä”, sekä kevytkenkäisiksi leimatuilta naisilta vietiin väkipakolla kyky saada lapsia.

Tämä tutkimus tarkastelee rotuhygienisten toimien kannattamista ja puolestapuhumista yhden suomalaisen naisten johtaman kristillisiin arvoihin nojaavan järjestön näkökulmasta. Tutkimuksessa selvitetään mikä sai Valkonauha-järjestön kannattamaan eugeniikkaa, sekä paneudutaan sen sukupuolittumiseen ja kiinnittymiseen tiettyihin yhteiskuntaluokkiin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jutta Hukari, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/