University of Oulu

Ilmastonmuutoksen vaikutus arktisten virtavesien biodiversiteettiin

Saved in:
Author: Hakola, Katariina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Biology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 17
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202304041341
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Hakola, 2023
Publish Date: 2023-04-05
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Huttunen, Kaisa-Leena
Description:

Tiivistelmä

Arktinen alue on hyvin omalaatuinen ja monimuotoinen elinympäristö johtuen sen ankarista ilmasto-olosuhteista. Nyt ilmaston lämmetessä arktiset elinympäristöt ovat suurien muutosten äärellä, sillä ilmaston lämmetessä esimerkiksi alueella tavattava ikirouta sulaa. Elinympäristöjen muuttuminen ilmaston lämpenemisen ja esimerkiksi maankäytön muutosten vuoksi tulee vaikuttamaan negatiivisesti alueiden biodiversiteettiin.

Erilaiset makean veden ekosysteemit ovat tärkeä osa arktista aluetta, sillä ne ovat suhteessa monimuotoisempia kuin maaekosysteemit ja ne tuottavat esimerkiksi tärkeitä ekosysteemipalveluita. Arktisten virtavesien ekosysteemit koostuvat monista erilaisista prosesseista, ja niihin vaikuttaa suuresti myös niiden valuma- ja ranta-alueet, joten ne ovat herkkiä ilmastonmuutoksen tuomille muutoksille.

Ilman lämpötilan kohoaminen tuo mukanaan monenlaisia ongelmia. Esimerkiksi veden lämpötilan nousu tulee vaikuttamaan negatiivisesti lajeihin, jotka ovat tottuneet kylmiin vesiin. Jääpeitteen väheneminen lisää valon määrää joissa, joka voi kiihdyttää rehevöitymistä. Lumen määrän väheneminen vähentää makean veden määrää arktisella alueella. Kaikki nämä tuottavat haasteita alueiden eliöille ja vaikuttavat näin negatiivisesti biodiversiteettiin.

Ilmaston lämmetessä levittäytyvät ihmiset ja erilaiset lajit pohjoisempaan päin. Eteläisten lajien leviäminen yhä pohjoisemmille alueille tuottaa kilpailua alueen alkuperäiselle lajistolle ja vie niiltä resursseja. Ihmistoiminnan levittäytyessä yhä pohjoisempaan leviää erilaiset maankäytön muutokset ja esimerkiksi turismi yhä syrjäisemmille alueille muuttaen näin habitaatteja ja vaikeuttamalla organismien selviytymistä.

Biologisen seurannan tila arktisella alueella on ollut epäsäännöllistä ja riittämätöntä. Tähän suurimpana syynä on ollut resurssipula. Tähän voisi olla yhtenä ratkaisuna arktisen alueen yhteisöjen mukaanotto seurannan suorittamiseen. Tärkeää olisi saada koko arktisen alueen kattava säännöllinen seurantasuunnitelma, jotta alueesta ja siellä tapahtuvista muutoksista tiedettäisiin mahdollisimman paljon. Näin arktisen alueen suojelua voitaisiin toteuttaa mahdollisimman tehokkaasti.

see all

Subjects:
Copyright information: © Katariina Hakola, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.