University of Oulu

Automaatio osana kiertotaloutta

Saved in:
Author: Nygren, Timo1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 30
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202304051347
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Nygren, 2023
Publish Date: 2023-04-06
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Louhisalmi, Yrjö
Description:

Tiivistelmä

Tämän työn tavoitteena on selvittää millä eri tavoilla automaatiota hyödynnetään kiertotaloudessa ja kiertotalouden eri osa-alueilla, sekä sovelluksissa. Työssä käydään ensin läpi kiertotaloutta yleisesti, mitä se on ja miten se toimii ja mitä siihen kuuluu. Työssä esitetään kiertotalouden vaatimuksia tulevaisuudelle kestävän kehityksen haasteiden kannalta ja miten automaatio voi parantaa kiertotalouden osa alueita. Työssä käsitellään myös lyhyesti, mitä automaatio on. Työssä käsitellään mitä hyötyjä automaation hyödyntäminen kiertotaloudessa tuo, sekä esimerkkejä jo olemassa olevista automaation käyttökohteista kiertotalouden eri osa-alueissa. Lopuksi kerrotaan tulevaisuuden näkökulmia automaatiolle kiertotaloudessa.

Työn lähteinä käytetään aiheeseen liittyvää kirjallisuutta, tutkimuksia ja sivustoja. Työssä on käytetty kiertotalouteen ja automaatioratkaisuihin liittyviä havainnollistavia kuvia. Tämän työn avulla voidaan perustella, että kiertotalouden digitaali- ja automaatioratkaisut voivat lisätä tehokkuutta ja kestävyyttä sekä auttaa ympäristöongelmien ratkaisemisessa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Timo Nygren, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/