University of Oulu

Tarkkaavaisuushäiriön oireita ilmaisevien lasten tuen tarpeet esiopetuksessa

Saved in:
Author: Syrjälä, Meri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 30
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202304061352
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Syrjälä, 2023
Publish Date: 2023-04-11
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Ylikörkkö, Enni
Description:

Tiivistelmä

Tarkastelen kandidaatin tutkielmassani tarkkaavaisuushäiriön oireita ilmaisevien lasten tuen tarpeita esiopetuksessa. Haasteet tarkkaavuuden kanssa voivat aiheuttaa hankaluuksia lapselle sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, oppimisessa ja arjessa selviytymisessä. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mitä tarkkaavaisuushäiriö tarkoittaa, millaisia oireita siinä esiintyy, miten ne ilmenevät ja kuinka esiopetuksen puitteissa näitä tarpeita voidaan tukea. Kirjallisuuskatsauksena toteutetussa tutkimuksessa tarkoituksena on luoda mahdollisimman kattava yleiskatsaus aiheeseen.

Tulokset osoittivat, että tehokkaita tukitoimia lapsille tarkkaavaisuuden haasteissa ovat yksilöllinen ohjaus, suunniteltu ennakointi sekä strukturoitu oppimisympäristö. Tuen tarpeet voivat vaihdella yksilöllisesti, ja ne tulisi arvioida ja mukauttaa lapsen tarpeiden mukaan. Esiopetuksessa olevien lasten tuen tulee olla yksilöllisesti ja tapauskohtaisesti suunniteltua. Varhainen aloitus ja jatkuva arviointi ovat tärkeitä onnistuneen tuen kannalta. Siirtymätilanteiden ennakointi voi auttaa vähentämään lapsen stressiä ja ahdistusta, jotka usein liittyvät uusiin tilanteisiin. Ennakointi antaa lapselle mahdollisuuden valmistautumaan muutokseen ja sen myötä suunnittelemaan omaa toimintaansa. Positiivinen vahvistaminen, johdonmukainen palaute ja käyttäytymisen seuranta auttavat lasten keskittymiskyvyn ja käyttäytymisen hallinnan parantamisessa.

Tuen tarpeiden tunnistaminen ja tukitoimien aloittaminen auttavat parantamaan lapsen elämänlaatua ja tulevaisuuden mahdollisuuksia. Kokonaisvaltainen tuki, joka huomioi lapsen yksilölliset tarpeet, auttaa parantamaan lapsen arkea ja antaa hänelle mahdollisuuden saavuttaa täysi potentiaalinsa. Lisäksi tärkeää on yhteistyö vanhempien kanssa ja tarvittaessa ammattilaisen konsultointi. Tukitoimien varhainen aloitus ja jatkuva arviointi ovat tärkeitä onnistuneen tuen kannalta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Meri Syrjälä, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/