University of Oulu

Biomass fractionation of lignin and cellulose based raw materials

Saved in:
Author: Niskanen, Hanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Process Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 26
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202304121374
Language: English
Published: Oulu : H. Niskanen, 2023
Publish Date: 2023-04-13
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Sorsa, Aki
Ruusunen, Mika
Description:

Abstract

This thesis considered a company where biomass fractionation methods are used to produce novel food items. This thesis aimed to study process improvements and also the process of a new product to be declared as a novel food.

The main aim of this thesis was to investigate, how a product can become a novel food. According to EU degree 2015/2238 novel food means a product, which has not been registered as food before 12 May 1997. So that a product can become a novel food, a strict process is required. The aim of the process is to ensure that the product is safe for consumers.

Another aim of this thesis was to study biomass fractionation methods and especially how they can help the co-operation company to improve their production process for possible novel food. Regarding the production process in this thesis, packaging of the product was also considered. For product packaging, an automation line for corn syrup was introduced. This thesis was realised together with CH-Bioforce.

Biomassan fraktiointi ligniini ja selluloosa pohjaisista raaka- aineista

Tiivistelmä

Tämä työ käsitteli yritystä, jossa erilaisia biomassan fraktiointimenetelmiä hyödynnetään uuselintarvikkeiden valmistukseen. Työn tavoitteena oli kehittää uuselintarvikkeen tuotantoprosessia sekä prosessia, joka johtaa valmiin tuotteen hyväkymiseen uuselintarvikkeeksi.

Työn tarkoituksena oli selvittää mahdollisen biotuotteen reitti niin kutsutuksi uuselintarvikkeeksi. EU asetuksen 2015/2238 mukaan uuselintarvikkeella tarkoitetaan tuotetta, joka ei ole rekisteröity ruuaksi 12. toukokuuta 1997 mennessä. Jotta biotuotteesta voi tulla uuselintarvike, täytyy sen täyttää Euroopan Unionin vaatimat tarkat kriteerit.

Työssä tutustuttiin myös erilaisiin biomassan fraktiointimenetelmiin. Näiden tarkoituksena oli auttaa yhteistyöyritystä kehittämään omaa valmistusprosessiaan mahdolliselle uuselintarvikkeelle. Valmistusprosessia ajatellen työssä otettiin huomioon tuotteen pakkaaminen. Tätä varten työssä esitettiinkin automaatiolinjasto hyödyntäen maissisiirappia. Työ on toteutettu yhteistyössä CH-Bioforcen kanssa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Hanna Niskanen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/