University of Oulu

Automaatiotestaaminen web-sovelluksen kehityksessä

Saved in:
Author: Keränen, Antti1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Computer Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 50
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202304131377
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Keränen, 2023
Publish Date: 2023-04-13
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Lovén, Lauri
Pirttikangas, Susanna
Reviewer: Lovén, Lauri
Pirttikangas, Susanna
Description:

Tiivistelmä

Digitalisoituminen ohjaa finanssialan sovellusten kehitysmenetelmiä kohti ketteriä toimintamalleja, joissa jatkuva muutos on normi. Testaus on keskeinen osa sovelluskehitystä, mutta sen on mukauduttava jatkuvaan kehitykseen ja siksi sen toteuttamiseen tarvitaan automatisoituja ratkaisuja. Automaation avulla voidaan nopeuttaa prosesseja ja vähentää manuaalista työtä, laajentaa suoritettavien tehtävien määrää ja kehittää testausprosesseja ja -työkaluja vastaamaan kehityksen vaatimuksia.

Tässä diplomityössä esitellään testaustoimintamalleja ja -työkaluja ketterään web-sovelluskehitykseen pankkitoimialalla. Tutkimuksessa tarkastellaan pankkijärjestelmään kehitetyn sovelluksen kehitysprosessia ja etsitään ratkaisuja kehitystiimin kohtaamiin testaushaasteisiin.

Tutkielman aikana kokeiltiin käyttöliittymätestien ajamista ennen koodikatselmointia, mikä lisäsi testien ajoa ja kehittäjien kiinnostusta testien ylläpitoon. Tutkielmasta löydettyjä ratkaisuja voidaan soveltaa yrityksissä ja kehitystiimeissä kehitysmallin parantamiseksi ja sulauttamiseksi testaustoimintamalleihin.

Testaustoimintamallien sulauttaminen kehitysprosessiin voi parantaa tiimin työskentelymallia ja ehkäistä tehtävien siiloutumista kehittäjien välillä. Oikean järjestyksen varmistaminen kehitysprosessissa voi edesauttaa kehitystiimin tuottavuutta ja vähentää myöhään havaittavien ongelmien riskiä. Tämä tutkielma tarjoaa suuntaviivoja web-sovelluskehityksen kehitysmallille.

Automated testing in web application development

Abstract

Digitization is driving the development methods of financial industry applications towards agile operating models, where constant change is the norm. Testing is a key part of application development, but it needs to adapt to continuous development, which is why automated solutions are needed. Automation can speed up processes, reduce manual work, expand the number of tasks performed, and develop testing processes and tools to meet development requirements.

This thesis presents testing methods and tools for agile web application development in the banking industry. The study examines the development process of an application developed for a banking system and seeks solutions to testing challenges faced by the development team.

During the study, the running of GUI tests before code review was tested, which increased test runs and developers’ interest in maintaining tests. The solutions found in the thesis can be applied in companies and development teams to improve the development model and integrate it with testing models.

Integrating testing models into the development process can improve the team’s working model and prevent silos between developers. Ensuring the correct order in the development process can help increase the productivity of the development team and reduce the risk of late-detected issues. This thesis provides guidelines for the development model of web application development.

see all

Subjects:
Copyright information: © Antti Keränen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/