University of Oulu

Kulttuurinen omiminen musiikinopetuksessa

Saved in:
Author: Haapalainen, Oskari1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 27
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202304131383
Language: Finnish
Published: Oulu : O. Haapalainen, 2023
Publish Date: 2023-04-14
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Hakanpää, Tua
Description:

Tiivistelmä

Tutkielmani käsittelee kulttuurista omimista. Tutkin kulttuurisen omimisen käsitettä, sen historiaa, julkista keskustelua sen ympärillä, mutta ennen kaikkea sitä, mitä tieteellisessä kirjallisuudessa asiasta on sanottu. Yksi tutkielman tavoitteista on saada syvempi ymmärrys aihepiiristä, kuin mitä julkinen keskustelu voi tarjota. Toinen osa tutkielmaani on kulttuurisen omimisen ilmeneminen musiikinopetuksessa. Millä eri tavoilla ja missä tilanteissa musiikinopetuksessa esiintyy kulttuurista omimista ja minkälaisia vaikutuksia sillä on.

Tutkielmani tutkimuskysymykset ovat: -Mitä kulttuurinen omiminen on? -Mitä kulttuurinen omiminen tarkoittaa musiikinopetuksessa?

Toteutan tutkielmani kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Tutkielmassani on sävyjä systemaattisesta kirjallisuuskatsauksesta siinä mielessä, että pyrin jäsentämään, yhdistelemään ja analysoimaan tutkimusmateriaalia luodakseni synteesejä, jotka luovat uutta tietoa. Tutkielmani ei kuitenkaan sisällä tilastotieteellisiä menetelmiä, joita systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa usein käytetään, joten tutkielmani on narratiivinen yleiskatsaus.

Tutkimustuloksissa esittelen eri tapoja, joilla kulttuurinen omiminen ilmenee musiikinopetuksessa. Tutkielmassa käsittelen myös kulttuurisen omimiseen liittyviä eettisiä kysymyksiä.

Tieteellisessä kirjallisuudessa kulttuurinen omiminen mielletään neutraalina käsitteenä. Aina kun toisesta kulttuurista otetaan jotain, joka siirretään toiseen kulttuuriin, tapahtuu kulttuurista omimista. Kysymykset kulttuurisen omimisen aiheuttamista haitoista liittyvät kaikkeen muuhun kulttuurisen omimisen ympärillä, kuten esimerkiksi valtasuhteisiin ja eri tapoihin, joilla omiminen voi tapahtua. Esittelen kattavasti aihetta tutkineiden tieteentekijöiden luomia malleja, joilla kulttuurinen omiminen voidaan jakaa eri tyyppeihin, riippuen siitä, keneltä omitaan ja mitä omitaan.

see all

Subjects:
Copyright information: © Oskari Haapalainen, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.