University of Oulu

Happirikastinhoitoa saavat aikuispotilaat Oulun yliopistollisessa sairaalassa

Saved in:
Author: Ylönen, Akseli1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Medicine
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 29
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202304141384
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Ylönen, 2023
Publish Date: 2023-04-14
Thesis type: Other thesis
Tutor: Salonen, Johanna
Kaarteenaho, Riitta
Reviewer: Salonen, Johanna
Kaarteenaho, Riitta
Description:

Tiivistelmä

Happirikastinhoidon tiedetään parantavan ennustetta keuhkoahtaumatautipotilailla (COPD) vaikeassa hypoksemiassa. COPD-potilaiden happihoidon aloituskriteereitä sovelletaan yleisesti myös muiden kroonista hengitysvajausta sairastavien potilaiden kohdalla, vaikka tutkimusnäyttö happirikastinhoidon ennustehyödyistä muiden keuhkosairauksien suhteen onkin rajallista. Kotihappihoidon tiedetään lisääntyneen viime vuosikymmenten aikana, mutta tarkkaa tietoa kotihappihoitoa saavista potilaista Suomessa tai Pohjois-Pohjanmaalla ei ole.

Tässä tutkimuksessa kuvattiin kotihappihoitoa erilaisista syistä saavat potilaat Oulun yliopistollisessa sairaalassa (OYS). Tutkimuksessa haluttiin myös selvittää, kuinka tarkasti kotihappihoidon aloituksessa noudatetaan suosituksia ja COPD-potilaiden happihoidon aloituskriteereitä.

Tutkimuksen aineisto koostui OYS:n hengitysapuvälinelainaamon tiedossa olevista aikuispotilaista, joilla oli happirikastin käytössä vuonna 2019. Tutkimuksessa selvitettiin potilaiden hengitysvajauksen taustalla olevat sairaudet, aloitusvaiheen valtimoveren verikaasuanalyysitulos ja muita kliinisiä tietoja (mm. ikä, tupakointitausta, sukupuoli, elossaolo, pituus, paino, muu hengityksen tukihoito).

Aineistoon valittiin 154 potilasta. Niukka enemmistö oli naisia (52 %) ja potilaiden keski- ikä 70,8 vuotta. Suurin osa oli ylipainoisia (BMI:n mediaani 28) sekä aiemmin tupakoineita (70 %). 60 %:lla koko aineistosta oli hoidon aloitusvaiheessa vaikea hypoksemia eli valtimoveren happiosapaine < 7,3 kPa. Puolella aineistosta oli useampi kuin yksi sairaus hengitysvajauksen taustalla. COPD oli yleisin happihoidon syy (53 %). COPD-potilaista 67 %:lla oli valtimoveren happiosapaine <7,3 kPa hoidon aloitusvaiheessa, kun taas muilla potilailla vastaava lukema oli 47 %. Muilla potilailla oli useammin (28 %) happiosapaine > 8,0 kPa hoidon aloitusvaiheessa kuin COPD-potilailla (12 %). Tutkimuksen seuranta-aika oli noin 2,5 vuotta.

Keuhkoahtaumatauti oli happirikastinhoidon yleisin syy Oulun yliopistollisen sairaalan alueella vuonna 2019. Muut kuin COPD-potilaat olivat todennäköisemmin ylipainoisia ja tupakoineet COPD-potilaita huomattavasti vähemmän. Happirikastinhoidon aloitukseen liittyviä suosituksia noudatettiin keuhkoahtaumatautipotilailla tarkemmin kuin muilla potilailla. Tämän tutkimuksen perusteella jatkossa olisi hyvä kiinnittää huomiota happirikastinhoidon aloituskäytäntöjen toteutumiseen erityisesti muilla kuin keuhkoahtaumatautipotilailla.

see all

Subjects:
Copyright information: © Akseli Ylönen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/