University of Oulu

Omien osakkeiden takaisinostot tie ylisuuriin tuottoihin : totta vai tarua?

Saved in:
Author: Korvala, Jyri1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Finance, Finance
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Pages: 74
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202304141386
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Korvala, 2023
Publish Date: 2023-04-14
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Oikarinen, Elias
Reviewer: Oikarinen, Elias
Sahlström, Petri
Description:

Tiivistelmä

Osingot on perinteisesti mielletty keinoksi jakaa yhtiöiden ylimääräisiä kassavarantoja omistajille. Yhdysvalloissa sallittiin omien osakkeiden takaisinostot 1980-luvulla. Takaisinostot ovat saavuttaneet kansainvälisesti suuren suosion yhtiöiden keskuudessa ylimääräisten kassavarantojen jakamisen keinona. Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on selvittää, miten markkinat reagoivat lyhyellä aikajänteellä Helsingin pörssiin listattujen yhtiöiden omien osakkeiden takaisinostoihin. Aihetta on tutkittu aiemmin kansainvälisesti, jolloin on havaittu omien osakkeiden takaisinostojen aiheuttaneen positiivisen reaktion markkinoilla. Suomessa tehtyjen tutkimuksien tulokset ovat linjassa kansainvälisten tutkimuksien kanssa.

Tässä pro gradu -tutkielmassa tutkitaan omien osakkeiden takaisinostojen aloittamisilmoituksien vaikutusta Helsingin pörssiin listattujen yhtiöiden markkina-arvoihin aikavälillä 2010–2020. Tutkielman lopullisessa otoksessa aloittamisilmoituksia on yhteensä 128. Markkinoiden reaktiota tutkitaan aloittamisilmoituksien ympärillä. Tämän tutkielman tutkimusmenetelmä on tapahtumatutkimus, mikä auttaa havainnoimaan markkinoiden reaktiota ja ylisuurien tuottojen syntymistä. Tapahtumaikkuna pitää sisällään yhteensä 58 päivää. Tapahtumaikkuna sisältää yhdeksän päivää ennen omien osakkeiden takaisinostojen aloittamisilmoituksia ja 48 päivää aloittamisilmoituksien jälkeen. Aihetta tutkimalla saadaan havaintoja siitä, päteekö tehokkaiden markkinoiden keskivahvat ehdot Helsingin pörssissä.

Tämän pro gradu -tutkielman tulokset osoittavat, että Suomen osakemarkkinat ottavat omien osakkeiden takaisinostot positiivisesti vastaan, sillä ilmoituspäivänä ja tätä seuraavana kaupankäyntipäivänä havaitaan positiivisia ylisuuria tuottoja. Kumulatiiviset ylisuuret tuotot ovat myös positiivisia omien osakkeiden takaisinostojen aloittamisilmoituksien ympärillä. Tuloksien avulla voidaan myös todeta, että markkinat eivät ole aina tehokkaita Helsingin pörssissä keskivahvojen ehtojen näkökulmasta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jyri Korvala, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/