University of Oulu

Voitonsiirron ja siirtohinnoittelun välinen yhteys kansainvälisen yrityksen näkökulmasta

Saved in:
Author: Rojo, Teemu1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Accounting, Accounting
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 77
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202304141387
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Rojo, 2023
Publish Date: 2023-04-14
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pulkkinen, Markku
Reviewer: Sahlström, Petri
Pulkkinen, Markku
Description:

Tiivistelmä

Kansainvälinen verotus ja kansainväliseen verotukseen liittyvät kysymykset ovat herättäneet laajaa keskustelua erityisesti OECD:n käynnistämän veropohjan rapautumista ja voitonsiirtoa koskevan BEPS-hankkeen (Base Erosion and Profit Shifting) myötä. Kansainväliset yritykset hyödyntävät useita eri voitonsiirron kanavia kuten siirtohinnoittelua, lähipiirivelkaa ja hybridijärjestelyjen yhteensopimattomuustilanteita vähentääkseen yhteisöverotaakkaansa.

Tutkielman tavoitteena oli selvittää voitonsiirron ja siirtohinnoittelun välistä yhteyttä kansainvälisesti toimivan yrityksen näkökulmasta. Tarkastelun keskiössä oli lisäksi OECD:n BEPS-hankkeen vaikutukset siirtohinnoitteluun. Tutkielmassa tarkasteltiin kansainvälisen voitonsiirron suuruusluokkaa,kannustimia, taloudellisia vaikutuksia sekä BEPS-hankkeen keinoja voitonsiirron ja veropohjan rapautumisen torjumiseen. Lisäksi tutkielmassa tutkittiin siirtohinnoittelun nykytilaa, siirtohinnoittelua BEPS-hankkeen tuomien uudistusten myötä sekä kansainvälisen verotuksen ongelmakohtia.

Siirtohinnoittelulla on merkittävä vaikutus konserniyhtiöiden verotettavan tulon määrään sekä siihen, missä valtiossa tuloa verotetaan. Siirtohinnoittelu on keskeisessä osassa kansainvälisten konsernien liiketoimintaa mutta myös merkittävin kansainvälisten yritysten hyödyntämä voitonsiirron kanava. Siirtohinnoittelun tulee tulevaisuudessa vastata entistä paremmin taloudellista toimintaa ja arvonluontia. Erityisenä haasteena siirtohinnoittelulle nähdään aineettoman omaisuuden siirtohinnoittelu. BEPS-hankkeen uudistusten yhdistäminen olevassa oleviin siirtohinnoittelusäännöksiin tulee aiheuttamaan haasteita ja kustannuksia niin veroviranomaisille kuin kansainvälisille konserneille. Kansainvälisen verotusjärjestelmän uudistaminen on välttämätöntä, jotta tulevaisuuden verohaasteisiin, kuten digitalisaatioon, voidaan vastata. Yhtenäisemmän ja oikeudenmukaisemman kansainvälisen verotusjärjestelmän luominen luo pohjan reilulle kilpailulle ja luottamukselle verojärjestelmää kohtaan.

BEPS-hankkeen keskeisimpänä tavoitteena on mahdollistaa voittojen verotus paremmin siellä, missä arvoa todellisuudessa luodaan. Vuonna 2021 BEPS-hankkeeseen osallistuvien valtioiden yhteistyöryhmä hyväksyi kaksipilarisen mallin, jonka tavoitteena on vastata digitalisaation aiheuttamiin verohaasteisiin sekä tehostaa veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron torjumista. Pilarien I ja II uudistukset, verotusoikeuden allokoiminen paremmin arvoa luoville markkinavaltioille sekä globaali 15 prosentin minimiverotaso, tulevat muuttamaan kansainvälistä yhteisöverotusta.

Tutkielma toteutettiin laadullisena ja oikeuslähteisiin perustuvana tutkimuksena. OECD:n siirtohinnoitteluohjeet, BEPS-hankkeen toimenpiteisiin liittyvät raportit ja erilaiset viranomaislähteet muodostivat tutkimuksen keskeisen tietoperustan.

see all

Subjects:
Copyright information: © Teemu Rojo, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.