University of Oulu

Hajautetun reaktiivisen ohjelmoinnin haasteet

Saved in:
Author: Kortela, Elisa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 20
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202304141389
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Kortela, 2023
Publish Date: 2023-04-17
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Kelanti, Markus
Description:

Tiivistelmä

Hajautetun arkkitehtuurin ja reaktiiviseen ohjelmointiin yhdistäminen luo monenlaisia haasteita sovelluksen toiminnan tason takaamiselle. Eri komponenttien pitää pystyä esittämään jaettua tilaa yhtäpitävästi ja tiedon kulkua niiden välillä pitää pystyä koordinoimaan. Reaktiivisen arvojen topologisen päivitysjärjestyksen skaalautuminen hajautettuihin ympäristöihin on rajallista. Virheiden todennäköisyys kasvaa, kun komponenttien pitää kommunikoida verkon yli. Verkkohäiriöt voivat katkaista tai hidastaa kommunikaatiokanavia. Yksittäisten komponenttien joutuessa vikatilaan, pitäisi muiden osata reagoida siihen.

Tämä tutkielma selvitti minkälaisia haasteita liittyy hajautettuun reaktiiviseen ohjelmointiin. Se tehtiin kirjallisuuskatsauksena, jonka tulosten pohjalta nämä keskeiset haasteet luokiteltiin kuuteen aihealueeseen. Nämä ovat tiedon toisintaminen, tapahtumaohjautuvuus, topologinen päivitysjärjestys, virheet, verkkohäiriöt ja osittaiset häiriöt.

see all

Subjects:
Copyright information: © Elisa Kortela, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/