University of Oulu

Pohjaveden laatuun vaikuttavat tekijät

Saved in:
Author: Hietula, Veli-Antti1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu Mining School
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 22
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202304171404
Language: Finnish
Published: Oulu : V.-A. Hietula, 2023
Publish Date: 2023-04-18
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Sarala, Pertti
Description:

Tiivistelmä

Tässä tutkielmassa perehdytään pohjaveden muodostumiseen ja esiintymiseen, näytteenotto- ja analyysimenetelmiin sekä pohjaveden laatuun vaikuttaviin tekijöihin. Pohjavesi on tärkeä juomaveden lähde, minkä vuoksi sen muodostumisprosessin ja laatuun vaikuttavien tekijöiden ymmärtäminen on tärkeää. Pohjaveden muodostumiseen vaikuttavat esimerkiksi sateen määrä ja maa- ja kallioperän ominaisuudet. Maailmanlaajuisesti suurimmat pohjavesiesiintymät sijaitsevat hiekkakivissä, Suomessa taas harjuissa ja reunamuodostumissa, sillä kallioperämme ei johda vettä hyvin ja huokoisuus on vähäistä. Pohjavesinäytteenotossa oikeat menetelmät ja välineet ovat tärkeitä hyvälaatuisen näytteen saamisen kannalta. Näytteenoton yhteydessä tehdään kenttäanalyysejä herkästi muuttuvista ominaisuuksista, loput ominaisuudet määritetään laboratoriossa. Pohjaveden laatuun vaikuttavat maa- ja kallioperä, sade ja kuivalaskeuma, meri, ihmistoiminta ja ilmastonmuutos. Pohjavesi saa ominaispiirteensä maannoksesta, ja maannoksen poisto esimerkiksi ihmistoiminnan seurauksena muuttaa muodostuvan pohjaveden määrää ja laatua. Maa- ja kallioperän mineraalikoostumuksen voi huomata paikoin pohjaveden kemiallisessa koostumuksessa. Sadeveden ja kuivalaskeuman kautta monia aineita päätyy maan pinnalle ja siitä pohjaveteen. Meren lähellä akviferiin voi tunkeutua suolavettä, joka voi päätyä vedenottokaivoon. Ihmistoiminnan seurauksena pohjaveteen voi päätyä monia erilaisia haitallisia aineita esimerkiksi maataloudesta ja teollisuudesta. Ilmastonmuutoksen vaikutuksia pohjaveden laatuun ei ymmärretä vielä kovin hyvin. Tutkielma antaa yleiskuvan erilaisista pohjaveden laatuun vaikuttavista tekijöistä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Veli-Antti Hietula, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/