University of Oulu

”Eteenpäin kohisevan kosken lailla” : Hanna Rannan tie sosiaalidemokraattisen työläisnaisliikkeen aktiiviksi 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa

Saved in:
Author: Lepistö, Malla1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, History
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 73
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202304171405
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Lepistö, 2023
Publish Date: 2023-04-18
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kinnunen, Tiina
Mäntylä, Matti
Reviewer: Kinnunen, Tiina
Julku, Maria
Description:

Tiivistelmä

Tutkimukseni aiheena on iisalmelaislähtöisen Hanna Rannan (1885–1944) kasvu sosiaalidemokraattisen työväenliikkeen naisaktiiviksi 1800–1900-lukujen taitteessa. Tutkimukseni aikajänteenä ovat vuodet 1885–1909, mutta erityinen huomio kohdistuu Rannan poliittisen toiminnan alkuvuosiin 1906–1909.

Hanna Ranta syntyi Iisalmessa mökkiläisperheeseen, joka jäi pian Rannan syntymän jälkeen asunnottomaksi. Perheen köyhyydestä huolimatta Hanna Ranta pääsi kansakouluun ja valmistui erittäin hyvin arvosanoin. Kansakoulun jälkeen hän pääsi palvelijattareksi Kuopioon ja muutti sieltä vuonna 1903 Helsinkiin, missä työskenteli kauppa-apulaisena. Helsingissä asuessaan hän liittyi Helsingin Työväenyhdistyksen naisosastoon ja SDP:n jäseneksi. Vuonna 1906 hän pääsi Helsingin Työväenyhdistyksen naisosaston stipendiaattina Lahdessa pidetyille SDP:n agitaatiokursseille. Agitaatiotyöstä tuli ajankohtaista erityisesti eduskuntauudistuksen myötä. Agitaatiokurssin jälkeen alkoi Rannan poliittinen ura. Hän toimi 1907 ensin agitaattorina Hämeessä ja kiersi sitten itäistä ja eteläistä Suomea Työläisnainen-lehden asiamiehenä. Vuodesta 1908 hän toimi Vaasan eteläisessä vaalipiirissä puhujana, piirisihteerinä, rahastonhoitajana ja luennoitsijana.

Sovelsin tutkimuksessani mikrohistoriallisesti painottuneen biografisen historiantutkimuksen menetelmiä. Tällöin käytettävät lähteet ovat usein sirpaleisia tai epäsuoria ja tutkijan roolista tulee luova ja tulkitseva. Lisäksi kontekstista tulee merkittävä toimija, sillä sen kautta tutkija pystyy kuvaamaan, mikä kyseisessä tilanteessa on mahdollista tai todennäköistä. Tutkimuskohteestani ei ollut saatavissa niin sanottuja egodokumentteja, minkä vuoksi kaikki käyttämäni lähteet olivat toissijaisia lähteitä. Tutkimukseni pääasiallisia lähdeaineistoja olivat digitoidut sanomalehdet, Työväen arkistossa säilytettävät Helsingin Työväenyhdistyksen naisosaston pöytäkirjat vuosilta 1904–06, sekä valikoitu otos SDP:n Vaasan eteläisen vaalipiirin arkistomateriaalia vuosilta 1908–1909.

Tutkielman tärkein löytö oli se, että kentällä toimivana naisagitaattorina Rannalla oli huomattava vaikutus alueensa ehdokkaana olleiden naisten vaalimenestykseen. Osoitin tutkimuksessani, että sekä vuoden 1907 että vuoden 1908 vaaleissa Ranta pystyi vaikuttamaan ehdokkaina olleiden, itselleen tuttujen naisten valituksi tulemiseen merkittävällä tavalla.

Hanna Rannan myöhemmissä elämänvaiheissa riittää vielä tutkittavaa. Kansanedustajaksi valittu Ranta pakeni puolisonsa kanssa Neuvosto-Venäjälle, missä kuoli vuonna 1944. Hedelmällinen tutkimuskohde on myös vuosisadan alussa toimineiden kenttäagitaattoreiden vaikutus kokonaisuudessaan puolueen vaalityössä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Malla Lepistö, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/