University of Oulu

Suomen saamelaisnuorten osallistuminen alkuperäiskansapolitiikkaan vuosina 2017–2022 : kansallinen taso, arktinen taso ja YK:n alkuperäiskansojen pysyvä foorumi

Saved in:
Author: Similä, Enni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Giellagas Institute for Saami Studies, Saami Culture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 27
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202304181418
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Similä, 2023
Publish Date: 2023-04-19
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Jouste, Marko
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatintutkielmassani olen tutkinut Suomen saamelaisnuorten osallistumista alkuperäiskansapolitiikkaan vuosina 2017–2022. Aihe on hyvin ajankohtainen, sillä nuoret ovat alkaneet aktiivisemmin nostamaan ääntään kuuluviin alkuperäiskansayhteisöissä. Suomen puolella nuorten merkitystä on korostanut etenkin käynnissä ollut saamelaiskäräjälain uudistaminen. Olen rajannut tutkimuksen koskemaan Suoma Sámi Nuorat ry:n (SSN) jäseniä ja aktiiveja. Materiaalina olen käyttänyt erityisesti SSN:n asiakirjoja, kuten pöytäkirjoja, vuosikertomuksia sekä lausuntoja. Omat kokemukseni ovat myös olleet osana tutkimusta, sillä olen toiminut yhdistyksessä kyseisellä aikavälillä ja näin ollen päässyt osallistumaan kaikilla tutkimuksessa käsitellyillä areenoilla.

Aineiston sekä omien kokemuksieni perusteella SSN:n osallistuminen alkuperäiskansapolitiikkaan jakautuu kolmeen eri tasoon, mitkä ovat kansallinen sekä arktinen taso ja YK:n alkuperäiskansojen pysyvä foorumi (United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues, UNPFII). Vaikka osallistuminen onkin jaoteltu kolmeen osaan, on niiden välillä kuitenkin paljon vuorovaikutusta eivätkä ne näin ollen ole irrallisia toiminnan areenoita.

Tutkimuksen keskeisimpänä tuloksena voidaan sanoa, että Suomen saamelaisnuoret osallistuvat alkuperäiskansapolitiikkaan aktiivisesti. SSN tarjoaa nuorille paljon erilaisia osallistumisen mahdollisuuksia, joista keskeisimmät osallistumisentavat ovat erilaiset koulutukset sekä harjoittelut. Näiden lisäksi nuoret käsittelivät keskeisiä saamelais- sekä alkuperäiskansapoliittisia aiheita kokouksissaan, kirjoittivat lausuntoja ajankohtaisista asioista sekä verkostoituivat muiden alkuperäiskansanuorten sekä -edustajien kanssa sekä tekivät yhteistyötä merkittävien alkuperäiskansa- ja saamelaispoliittisten instituutioiden ja järjestöjen kanssa, tärkeimpinä Saamelaiskäräjät ja Saamelaisneuvosto. Tutkimus osoittaa, että SSN on tärkeä paikka saamelaisnuorille päästä harjoittelemaan sekä osallistumaan alkuperäiskansapolitiikkaan jo varhaisessa vaiheessa ja on tarjonnut tulevaisuuden päätösten kannalta merkittäviä mahdollisuuksia monille nuorille.

see all

Subjects:
Copyright information: © Enni Similä, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/