University of Oulu

Nanoselluloosa vesitekniikan sovelluksissa

Saved in:
Author: Kaijankoski, Aino1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Process Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 29
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202304211454
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Kaijankoski, 2023
Publish Date: 2023-04-24
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Koivuranta, Elisa
Description:

Tiivistelmä

Tämän työn tavoitteena on tutustua nanoselluloosamateriaaleihin ja niiden käyttöön vedenpuhdistuksessa. Työ on toteutettu kirjallisuuskatsauksena, jossa on tutustuttu viimeaikaisiin tutkimustuloksiin liittyen nanoselluloosaan ja sen käyttöön veden puhdistuksessa.

Selluloosa on kasvien soluseinän pääkomponentti, mikä tekee siitä maailman yleisimmän polymeerin. Raaka-aineena selluloosa on uusiutuvaa, kestävää sekä biohajoavaa. Selluloosasta voidaan eristää nanoselluloosaa kemiallisin ja mekaanisin menetelmin. Lisäksi tietyt bakteerilajikkeet tuottavat nanoselluloosaa. Nanoselluloosamateriaalit voidaan jakaa kolmeen pääryhmään, jotka ovat nanoselluloosakiteet, nanoselluloosafibrillit ja bakteeriselluloosa. Ryhmät erotellaan toisistaan valmistustavan ja ominaisuuksien mukaan sekä ne voivat jakautua edelleen pienempiin alaryhmiin.

Väestönkasvun ja teollistumisen myötä vedenpuhdistuksen tarve kasvaa jatkuvasti. Tehokkaalla ja ympäristöystävällisellä jäteveden käsittelyllä voidaan minimoida ympäristövaikutukset. Nanoselluloosamateriaaleja ja niiden johdannaisia voidaan hyödyntää jäteveden käsittelyssä sekä veden puhdistuksessa. Erilaisia puhdistusmenetelmiä ovat muun muassa adsorptio, membraanierotus, koagulaatio, flokkaus, katalyyttinen erotus ja desinfiointi. Näiden menetelmien avulla kunnallisesta tai teollisesta jätevedestä voidaan poistaa esimerkiksi raskasmetalleja, väriaineita, orgaanisia kiintoaineita, lääkeaineita, bakteereja, viruksia, öljyjä ja suoloja.

Ominaisuuksiensa ansiosta nanoselluloosa on erittäin potentiaalinen materiaali korvaamaan tällä hetkellä jäteveden käsittelyssä käytössä olevia materiaaleja. Pinnan modifioinnin mahdollisuudet lisäävät huomattavasti materiaalin käyttömahdollisuuksia teknillisissä sovelluksissa. Nanoselluloosamateriaalien käyttäminen teollisen mittakaavan vedenpuhdistuksessa on kuitenkin vielä vähäistä ja haasteellista. Aiheeseen liittyvien tutkimusten toivotaan lähitulevaisuudessa ratkaisevan suuren mittakaavan vedenpuhdistuksen liittyvät haasteet.

see all

Subjects:
Copyright information: © Aino Kaijankoski, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.