University of Oulu

Varhaiskasvatuksen sukupuolittuneet käytänteet ja niiden vaikutukset lasten leikkiin varhaiskasvatuksessa

Saved in:
Author: Ikäläinen, Noora1; Wiena, Emma1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 39
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202304211455
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Ikäläinen; E. Wiena, 2023
Publish Date: 2023-04-24
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Kinnunen, Susanna
Keränen, Jaana
Description:

Tiivistelmä

Tässä tutkimuksessa käsittelemme leikkiä ja sukupuolta. Tutkimuksemme on integroiva kirjallisuuskatsaus. Tutkimus perustuu niin klassikkotutkimukseen leikistä, kuin tuoreempaan tutkimukseen sukupuolesta sekä näistä kahdesta yhdessä. Tutkimuksemme tavoitteena on selvittää, onko leikillä sukupuolta ja miten varhaiskasvatuksen sukupuolittuneet käytänteet vaikuttavat lasten leikkiin varhaiskasvatuksessa. Lisäksi tavoitteena on saada selville, millainen vaikutus varhaiskasvatuksen henkilöstöllä ja oppimisympäristöillä on lasten leikkiin varhaiskasvatuksessa. Vertailemme myös varhaiskasvatusta ohjaavien asiakirjojen ja tehtyjen tutkimusten ristiriitoja aiheesta.

Pääkäsitteinä tässä tutkimuksessa ovat sukupuoli ja leikki. Sukupuolta ei voi tarkastella vain biologisesti, vaan se tulee ymmärtää myös sosiaalisesti ja kulttuurisesti. Sukupuoli-identiteetti rakentuu varhaisessa vaiheessa ja sen rakentumista tulee tukea varhaiskasvatuksessa. Tarkastelemme tutkimuksessamme myös sukupuolistereotypioita, sukupuolirooleja ja sukupuolisensitiivisyyttä. Leikki puolestaan nähdään tässä tutkimuksessa lapsen luontaisena toimintatapana, oikeutena ja osana lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista. Leikki on varhaiskasvatuksen keskeinen toimintatapa, minkä vuoksi sen tutkiminen on tärkeää. Tässä tutkimuksessa yhdistämme leikin ja sukupuolen, sillä sukupuolittuneet käytänteet näkyvät selkeästi lasten leikissä varhaiskasvatuksessa.

Tutkimuksen päätulos on, että leikillä itsessään ei ole sukupuolta. Kuitenkin erinäiset sukupuolittuneet käytänteet vaikuttavat lasten leikkiin. Esimerkiksi leikki- ja oppimisympäristöt, henkilöstön asenteet, sekä lelut vaikuttavat sukupuolittuneesti leikkiin. Tuloksissa korostuu se, miten lapset leikkivät eniten samaa sukupuolta olevien lasten kanssa ja miten myös lasten lelut jakautuvat sukupuolien mukaan. Kuitenkin lelujen jakautumisessa on nähtävillä, että poikien leikkiessä stereotyyppisillä poikien leluilla, tytöt suuntautuvat leikkimään neutraaleiksi katsotuilla leluilla.

Tärkeimpänä johtopäätöksenä tässä tutkimuksessa nostamme varhaiskasvatuksen sukupuolittuneiden käytänteiden kumpuamisen ympäristöstä ja yhteiskunnasta, sekä sen, miten henkilöstö omalla toiminnallaan edesauttaa näitä. Johtopäätökset osoittavat myös, miten nämä käytänteet vaikuttavat leikkiin monilla eri tasoilla.

see all

Subjects:
Copyright information: © Noora Ikäläinen; Emma Wiena, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.