University of Oulu

Glukoosin ja fruktoosin analysointi ultrakorkean erotuskyvyn nestekromatografialla

Saved in:
Author: Väisänen, Taru1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Chemistry
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 22
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202304241456
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Väisänen, 2023
Publish Date: 2023-04-24
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Lappalainen, Katja
Kälkäjä, Salla
Description:

Tiivistelmä

Monosakkaridien analysointi esimerkiksi elintarvike- ja kudosnäytteistä on tärkeää. Monosakkaridit ovat poolisia, huonosti haihtuvia, useita hydroksyyliryhmiä sisältäviä biomolekyylejä, mikä tekee niiden analysoinnista haastavaa.

Ultrakorkean erotuskyvyn nestekromatografia on kohtalaisen uusi analyysimenetelmä, jolla voidaan analysoida biomolekyylejä kuten glukoosia ja fruktoosia. Sen suosioon on vaikuttanut sen herkkyys ja nopeus monien erilaisten näytteiden analysoinnissa. Analyyttien erottuminen tapahtuu kolonnissa. Eri näytteiden tapauksessa on valittava oikeanlainen kolonni, jossa kiinteän faasin eli stationäärifaasin ja tutkittavan analyytin välille muodostuu vuorovaikutuksia. Tutkielmassa perehdyttiin monosakkarideista glukoosin ja fruktoosin analysoinnissa käytettäviin hydrofiilisen vuorovaikutuksen nestekromatografiaan tarkoitettuihin kolonneihin, joissa stationäärifaasi sisälsi amidi- tai aminoryhmiä. Analyysiolosuhteita optimoitiin tutkittavien analyyttien erottumisen mukaan.

Tutkimusten perusteella parhaimmaksi kolonniksi monosakkaridien analysointiin valikoitui amidikolonni. Kolonnin pituus vaihteli, mutta vaihtelua oli myös eluentin koostumuksessa, gradientissa, lämpötilassa ja virtausnopeudessa. Tutkimuksissa käytettiin gradienttieluutiota ja eluenttina vesi-asetonitriiliseosta. Vaikutusta oli kolonnin pituudella, virtausnopeudella, kolonniuunin lämpötilalla, eluentin koostumuksella sekä gradientilla. Tehdyissä tutkimuksissa elintarvike- ja seeruminäytteitä pystyttiin analysoimaan luotettavasti ja toistettavasti.

see all

Subjects:
Copyright information: © Taru Väisänen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/