University of Oulu

Lapsen vuorovaikutussuhteiden merkitys hänen oppimismotivaatioon varhaiskasvatuksessa

Saved in:
Author: Kaarlela, Liisa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 33
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202304271470
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Kaarlela, 2023
Publish Date: 2023-04-28
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Ylikörkkö, Enni
Description:

Tiivistelmä

Käsittelen tutkimuksessani lapsen vuorovaikutuksen merkitystä hänen oppimismotivaatioonsa varhaiskasvatuksessa. Olen kiinnostunut lasten kiinostuksen, sekä motivaation muodostumisesta oppimiseen, jonka näen merkittäväksi tekijäksi tulevassa ammatissani. Lasten oppimista halutaan vahvistaa ja tukea jo varhaiskasvatuksessa.

Suoritan tutkimukseni kirjallisuuskatsauksena, johon kerään aiheeseeni liittyvää aineistoa sekä tutkimusta. Tutkimuksien avulla pystyn tarkastelemaan, kuinka aihettani on käsitelty tutkimuksissa, sekä ymmärtämään heidän tutkimuksiensa lähtökohtia. Lapset eivät välttämättä aina osaa tai uskalla kertoa omia mielipiteitään kunnolla, jolloin täysin varmaa tietoa on haastavaa saada. Tutkijoiden omien pohdintojen lukeminen, sekä niihin syventyminen antoivat enemmän ymmärrystä heidän näkemyksistään. Lähdin rakentamaan tutkimuskysymystäni omien mielenkiintojeni pohjalta, joihin halusin paneutua enemmän. Lopulta päätin asettaa tutkimuskysymyksekseni: “Miten lapsen vuorovaikutussuhteet tukevat hänen oppimistaan päiväkodissa?”

Aiheen tutkiminen on mielestäni merkittävää varhaiskasvatuksen laadun vahvistamiseksi. Kun ymmärretään lapsen motivoitumisesta sekä oppimisisesta enemmän, voidaan hänelle taata mahdollisimman laadukas ja kehittävä varhaiskasvatuksellinen kokemus. Erilaisten tutkimuksien tarkasteleminen auttaa näkemään, miten erilaiset tutkijat näkevät oppimismotivaation, sekä millainen merkity vuorovaikutuksella on sen kehittymiseen. Opettajalla on omanlainen merkitys lapsen motivoimiseen, joka toimi kirjallisuuskatsaukseni lähtöajatuksena.

see all

Subjects:
Copyright information: © Liisa Kaarlela, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.