University of Oulu

Solisluun maksimipituus sukupuolen arvioinnissa : Spradley & Jantzin menetelmän testaus euroamerikkalaisessa ja suomalaisessa aineistossa

Saved in:
Author: Karlsson, Erika1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Archaeology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 15
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202304271472
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Karlsson, 2023
Publish Date: 2023-04-28
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Maijanen, Heli
Ikäheimo, Janne
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatintutkielmassani tutkin sukupuolen arviointia solisluun maksimipituuden perusteella ja epäsymmetrian mahdollista vaikutusta tähän arviointiin ja sen tarkkuuteen. Tutkin tämän solisluun maksimipituutta käyttävän sukupuolen arviointimenetelmän soveltuvuutta euroamerikkalaiseen ja suomalaiseen aineistoon. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että Spradley & Jantzin kehittämä jakopiste on pätevä metodi solisluun sukupuolen arvioimiseen maksimipituudesta. Tämä jakopiste esimerkiksi sekoittuneen luuaineiston selvittämisessä on hyvä tapa selvittää sukupuolta euroamerikkalaisessa aineistossa. Tämän lisäksi jakopistettä voi harkiten hyödyntää suomalaisessa aineistossa muiden testattujen metodien puuttuessa. Epäsymmetriaa tarkastellessa nousi esiin, kuinka vasen solisluu on usein oikeaa solisluuta pidempi, mutta sillä ei ollut merkittävää vaikutusta sukupuolen arvioinnissa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Erika Karlsson, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/