University of Oulu

Reiän valmistusmenetelmän valmistus reiänlaajennustestin tuloksiin ferriittisillä AHSS-teräksillä

Saved in:
Author: Lehtola, Katariina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.7 MB)
Pages: 26
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202304281476
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Lehtola, 2023
Publish Date: 2023-04-28
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Nousiainen, Olli
Description:

Tiivistelmä

Tutkimuksessa tutkittiin kuinka reiän valmistusmenetelmä vaikuttaa reiänlaajennustestin tuloksiin ferriittisillä AHSS-teräksillä. Tutkimuksessa käytetyt näytteet olivat kahta erilaista ferriittistä terästä, teräs 1. ja teräs 2., joihin tehtiin testireiät lankasahaamalla. Tuloksia vertailtiin aikaisemmin tehtyyn tutkimukseen samoilla teräksillä, joissa reiät olivat valmistettu lävistämällä. Tutkimus tehtiin reiänlaajennustestin laitteistolla ja näytteitä tutkittiin lisäksi valomikroskoopilla sekä pyyhkäisyelektronimikroskoopilla (FE-SEM).

Tutkimuksessa havaittiin lankasahattujen reikien saavan parempia HER-% -arvoja. HER-% -arvo kertoo testatun materiaalin muovattavuudesta, ja se saadaan määritettyä reiänlaajennustestin avulla. Lankasahatut näytteet olivat siis paremmin muovattavia kuin vastaavat lävistetyt näytteet. Terästen mikrorakenteissa sekä faaseissa oli myös selviä eroja, jotka osaltaan vaikuttavat tuloksiin.

Ferriittiset AHSS-teräkset ovat lupaava materiaaleja kehittyvälle autoteollisuudelle. Autoteollisuudessa tarvitaan lujia ja muovattavia teräksiä. Reiänlaajennustesti on hyvin merkittävässä osassa autoteollisuuden komponenttien valmistuksessa käytettävien terästen kehityksessä.

The behaving of hole manufacturing method in hole expansion test results in ferrite AHSS-steels

Abstract

The study investigated how the hole-making method affects the results of the hole expansion test on ferritic AHSS-steels. The samples used in the study were two different ferritic steels, steel 1. and steel 2., which were tested with holes made by wire electrical discharge machining (WEDM). The results were compared to a previous study on the same steels where the holes were made by punching. The study was carried out using a hole expansion test machine and the samples were also examined with a light microscope and a field emission scanning electron microscope (FE-SEM).

It was observed that the wire electric discharge machined holes provided better HER-% values. The HER-% value indicates the formability of the tested material and is determined by the hole expansion test. Therefore, the wire electric discharge machined samples were more formable than equivalent punched samples. There were also clear differences in the microstructure and phase of the steels, which affected the results.

Ferritic AHSS-steels are promising materials for the developing automotive industry, which requires strong and formable steels. The hole expansion test is a significant factor in the development of steels used in the manufacture of automotive components.

see all

Subjects:
Copyright information: © Katariina Lehtola, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/