University of Oulu

Maahanmuuttajaoppilaan koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen tähtäävät toimenpiteet hallitusohjelmissa ja opetussuunnitelman perusteissa

Saved in:
Author: Mäkelä, Sara1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 33
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305011495
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Mäkelä, 2023
Publish Date: 2023-05-02
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Alanko, Anu
Description:

Tiivistelmä

Tässä kirjallisuuskatsauksessa tarkastelen maahanmuuttajan sekä maahanmuuttajataustaisen oppilaan koulutuksellisen tasa-arvon edistämistoimenpiteiden ilmenemistä asiakirjoissa. Tarkasteltavat asiakirjat ovat perusopetuksen opetussuunnitelmat perusteet, perusopetuslaki sekä hallitusohjelmat 2010-luvulla. Maahanmuuttajaoppilaan koulutuksellisen tasa-arvon toteutumista pyritään takaamaan lakien, koulutuspolitiikan ja hallitusohjelmien sekä opetussuunnitelman avulla. Koulutuspolitiikka pyrkii ohjailemaan koulussa tapahtuvaa toimintaa siten, että se vastaa parhaiten yhteiskunnan tarpeisiin nyt ja tulevaisuudessa. Koulutuspolitiikka ja hallitusohjelmien kirjaukset heijastavat kunkin ajan arvomaailmaa ja toimivat hyvänä teoreettisena viitekehyksenä koulutukselliselle tasa-arvolle. Näiden lisäksi käytän muuta kirjallista lähdemateriaalia.

Maahanmuuttajaoppilaiden kohdalla toteutuvaan koulutukselliseen tasa-arvoon pyritään koko ajan yhä enemmän, sillä koulutuksellisen tasa-arvon toteutumisen vaikutukset ulottuvat kou lun lisäksi muihinkin yhteiskunnan ilmiöihin. Näitä ilmiöitä ovat esimerkiksi työllisyyskysymykset sekä syrjäytymisen ehkäiseminen. Koulutuksellinen tasa-arvo on ilmiönä hyvin laaja ja sen vuoksi avaan sitä muiden käsitteiden avulla. Koulutuksellisen tasa-arvon rinnalla kulkevia muita käsitteitä ovat muun muassa mahdollisuuksien tasa-arvo, egalitarianismi sekä yhdenvertaisuus. Koulutuksellista tasa-arvoa pyritään edistämään muun muassa S2-opetuksella, perusopetukseen valmistavalla opetuksella, tukiopetuksella, opetussuunnitelmauudistuksilla, kaupunkisuunnittelulla ja positiivisen diskriminaation keinoin. Ilmiö on niin moninainen, että yksittäiset rahalliset avustukset eivät tilannetta paranna, vaan kyse on koko koulutusjärjestelmän periaatteista. Ilmiöön kietoutuvat koulutuspolitiikan lisäksi maahanmuutto-, sosiaali- sekä yhteiskuntapolitiikka.

Tutkimuskysymykseni, johon tällä kuvailevalla kirjallisuuskatsauksella pyrin vastaamaan on seuraava: Miten maahanmuuttajaoppilaan koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen tähtäävät toimenpiteet näkyvät hallitusohjelmissa ja opetussuunnitelman perusteissa?

see all

Subjects:
Copyright information: © Sara Mäkelä, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/