University of Oulu

Vastavalmistuneiden luokanopettajien kokemuksia työyhteisöön liittymisestä ja siihen kuulumisesta

Saved in:
Author: Parkkila, Henna-Mari1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 69
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305031517
Language: Finnish
Published: Oulu : H.-M. Parkkila, 2023
Publish Date: 2023-05-04
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Petäjäniemi, Maria
Lanas, Maija-Liisa
Reviewer: Alamikkelä, Kaisu
Petäjäniemi, Maria
Description:

Tiivistelmä

Tutkimusten mukaan vastavalmistuneet luokanopettajat kokevat ensimmäiset työvuotensa kuormittavina. Opettajien työhyvinvointi onkin ollut laajasti julkisen keskustelun kohteena viime vuosina. Tutkimusten mukaan työyhteisö vaikuttaa paljon siihen, miten opettaja kokee työuran aloituksen ja miten hän kiinnittyy työelämään. Työyhteisöllä on suuri merkitys myös vastavalmistuneiden luokanopettajien työhyvinvoinnille. Onnistunut työyhteisöön liittyminen helpottaa aloittavaa opettajaa muutoin vaativassa siirtymävaiheessa, kun taas vaikeudet sosiaalisessa ympäristössä lisäävät kuormitusta entisestään.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisia kokemuksia vastavalmistuneilla luokanopettajilla on työyhteisöön liittymisestä ja siihen kuulumisesta. Mitkä tekijät edistävät ja mitkä vastaavasti hidastavat luokanopettajan työyhteisöön liittymistä ja siihen kuulumista? Lisäksi tutkimuksessa oltiin kiinnostuneita siitä, miten luokanopettajat on otettu vastaan työyhteisöissä, millaista tukea he ovat saaneet työyhteisöltä ja millainen merkitys työyhteisöön kuulumisella on ollut heille.

Tutkimuksen aineisto kerättiin teemahaastatteluilla. Tutkimukseen osallistui neljä vastavalmistunutta luokanopettajaa ympäri Suomea. Aineiston analyysi toteutettiin aineistolähtöisenä sisällönanalyysinä.

Tutkimuksen tulosten mukaan työyhteisöön liittyminen ja siihen kuuluminen ovat moniulotteisia prosesseja, joihin vaikuttavat monenlaiset tekijät. Työyhteisöön liittymistä ja siihen kuulumista edistivät vuorovaikutus työyhteisön jäsenten kanssa, työyhteisön ilmapiiri ja yhteisöllisyys sekä työyhteisön tuki. Vastaavasti kiire ja oma jaksaminen, järjestelmällisen tuen puute sekä haasteet kollegoiden kanssa hidastivat työyhteisöön liittymistä ja siihen kuulumista. Työyhteisöön kuulumisella oli iso merkitys vastavalmistuneille luokanopettajille, ja työyhteisöstä koettiin saavan pääosin voimaa ja jaksamista.

see all

Subjects:
Copyright information: © Henna-Mari Parkkila, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.