University of Oulu

BMI- ja epoksi-hiilikuitukomposiittien kunnossapito ilmailutekniikassa

Saved in:
Author: Tuura, Ville1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 38
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305041524
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Tuura, 2023
Publish Date: 2023-05-04
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Lahtinen, Hannu
Description:

Tiivistelmä

Tässä työssä tutustutaan pintapuolisesti hiilikuitukomposiitteihin ja niiden ominaisuuksiin ilmailutekniikassa. Työn tavoitteena on selvittää, miten hiilikuitukomposiittien kehitys nykypäivänä vaikuttaa niiden korjattavuuteen tekniikan näkökulmasta. Työ on tehty kirjallisuuskatsauksena etsimällä tietoa julkisista lähteistä.

Työssä käydään läpi hiilikuitukomposiittien ominaisuudet, vahvuudet, heikkoudet sekä yleisimmät vaurioitumistavat. Tämän jälkeen tutustutaan tarkemmin komposiittirakenteiden kunnossapitoon ja korjauksissa käytettäviin materiaaleihin. Työstä selviää, miten BMI-komposiitit eroavat epoksipohjaisista komposiiteista kunnossapidon näkökulmasta. Työ toimii lukijalle tietoiskuna ilmailussa käytettäviin hiilikuitukomposiitteihin, niiden kunnossapitoon ja viimeaikaiseen kehitykseen.

Maintenance of BMI and epoxy carbon fiber composites in aviation engineering

Abstract

In this study, carbon fiber composites and their properties related to aviation technology are examined. The aim is to find out how the development of carbon fiber composites today affects their repairability from a technical point of view. The study has been done as a literature review by searching information from public sources.

The study examines the properties, strengths, weaknesses and most common failure types of carbon fiber composites. After this, maintenance of composite structures and the materials used in repairs are examined more specifically. The study shows how BMI composites differ from epoxy-based composites from a maintenance point of view. The study serves as an introduction for the reader to carbon fiber composites used in aviation, their maintenance and recent development.

see all

Subjects:
Copyright information: © Ville Tuura, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/