University of Oulu

“The only power I have is that I believe we can do better” : changing men, changing masculinities in Marvel Studios’ Captain America: The First Avenger (2011) and The Falcon and The Winter Soldier (2021)

Saved in:
Author: Aikioniemi, Heidi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 90
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305041529
Language: English
Published: Oulu : H. Aikioniemi, 2023
Publish Date: 2023-05-04
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kokkola, Lydia
Reviewer: Rauniomaa, Mirka
Description:

Abstract

The superhero genre is one of the most loved genres in contemporary popular culture all over the world. Marvel Studios’ The Marvel Cinematic Universe (MCU) is one of the highestgrossing media franchise centred on superheroes with a constantly growing audience, and thus, the franchise resonates with contemporary cultural ideas and norms and has a significant part in producing them as well. Though acclaimed, the images of superheroes have been under scrutiny for the gender messages they propagate. Previous studies on gender messaging in the superhero genre have shown that superhero films reproduce gender stereotypes. Additionally, the male protagonists are seemingly representations of monotonous, stereotypical White masculinity, who exemplify hegemonic masculinity.

Focusing on the Captain America franchise in the MCU, this thesis seeks to examine whether the masculinities represented in the franchise continue to adhere to hegemony, or whether they indicate challenges to the hegemony and have become more diverse in terms of their construction. At first glance, Marvel seems to attempt to respond to the contemporary sensibilities: for instance, the new Captain America (Sam Wilson) in The Falcon and The Winter Soldier (2021), is a Black man. However, an extensive understanding of the masculinity messages and their possible evolvement in the context of the MCU requires addressing the construction of masculinities more profoundly. This thesis discusses the masculinities in the film Captain America: The First Avenger (2011) and in the latest continuation of the franchise, the TV series The Falcon and The Winter Soldier (2021). The thesis begins by contextualising superhero films in contemporary Western culture. Next, essentialist, constructivist, and intersectional approaches to gender are adopted in the analysis to understand how the masculinities are constructed in the materials and whether the most valued aspects of masculinity have stayed the same or changed.

The findings of this thesis suggest that the dominant messages and values about masculinity have not undergone any significant changes in the Captain America franchise. Beyond a superficial shift, the hegemonic values are similar in the 2021 series and the 2011 film. The values promoted in the construction of masculinities in both materials include the military body as the ideal male body, heterosexuality, emotional withdrawal, and treating femininity in a male body as undesirable. In turn, the shifts into a more diverse approach include the representations of female masculinity, paternal masculinity, challenges to the hegemony of White masculinity, and lastly, the discussion of emotionality in men.

Muuttuvat miehet, muuttuvat maskuliinisuudet Marvel Studiosin elokuvassa Captain America: The First Avenger (2011) ja TV-sarjassa The Falcon and The Winter Soldier (2021)

Tiivistelmä

Supersankari-genre on maailman yksi tämän hetken suosituimmista populaarikulttuurin genreistä. Marvel Studiosin luoma The Marvel Cinematic Universe on yksi aikamme suurimpia ja suosituimpia supersankareihin keskittyviä mediasarjoja. Siksi voidaan olettaa, että The Marvel Cinematic Universe resonoi nykyajan kulttuuristen ideoiden ja normien kanssa. Mediasarja lisäksi vaikuttaa merkittävästi kyseisiin ideoihin ja normeihin. Vaikka elokuvat ja supersankarihahmot ovat saaneet ylistystä, elokuvien levittämät viestit sukupuolesta ja sukupuolten representaatioista ovat olleet kritiikin kohteena. Aiemmat tutkimukset aiheesta ovat osoittaneet, että elokuvat tuottavat sukupuolten stereotypioita. Erityisesti miespäähenkilöitä on pidetty yksipuolisina ja stereotyyppisinä, valkoisen hegemonisen maskuliinisuuden esikuvina.

Tämä pro gradu -tutkielma tarkastelee Marvel-universumiin sijoittuvassa Kapteeni Amerikka -sarjassa esitettyjä maskuliinisuuksia ja niiden rakentumista. Tutkielman tarkoituksena on selvittää, ovatko maskuliinisuuden representaatiot edelleen hegemonisen ihanteen mukaisia, vai haastavatko ne hegemoniaa, rakentuen monipuolisimmiksi maskuliinisuuden kuvauksiksi. Marvel-universumi vaikuttaa ensisilmäyksellä omaksuneen tietoisemman lähestymistavan representaatioihinsa: esimerkiksi vuonna 2021 ilmestyneessä TV-sarjassa The Falcon and The Winter Soldier esitelty uusi Kapteeni Amerikka, Sam Wilson, on musta. Selvittääkseni mahdollista muutosta, tarkoitukseni on keskittyä maskuliinisuuksien ilmentymiin Kapteeni Amerikka -elokuvasarjassa, tarkemmin vuoden 2011 elokuvassa Captain America: The First Avenger sekä vuoden 2021 TV-sarjassa The Falcon and The Winter Soldier. Tutkielman alussa asetan supersankarielokuvat länsimaisen nykykulttuurin kontekstiin. Sen jälkeen tutkielma keskittyy maskuliinisuuksien rakentumisen sekä niihin liittyvien mahdollisten muutosten analyysiin, jossa hyödynnetään essentialistista, konstruktivistista sekä intersektionaalista lähestymistapaa.

Tutkielman löydökset osoittavat, että pintapuolisesta muutoksesta huolimatta hallitsevat maskuliinisuuden viestit ja hegemonisen maskuliinisuuden arvot ovat pysyneet samankaltaisina elokuvan ja TV-sarjan välillä. Molempien materiaalien kohdalla maskuliinisuudessa arvostettiin asevoimien muokkaamaa vartaloa, heteroseksuaalisuutta, tunteettomuutta, sekä feminiinisyyden kaihtamista. Muutoksiin puolestaan lukeutuivat naisten maskuliinisuuden representaatiot, maskuliinisuus ja vanhemmuus, valkoisen hegemonisen maskuliinisuuden kyseenalaistaminen sekä miesten tunteiden käsittely.

see all

Subjects:
Copyright information: © Heidi Aikioniemi, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/