University of Oulu

Elintarvikeluokiteltujen voiteluaineiden hyödyntämismahdollisuudet metsäteollisuudessa

Saved in:
Author: Räty, Pinja1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 44
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305051533
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Räty, 2023
Publish Date: 2023-05-05
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Salakka, Jussi
Kurvinen, Emil
Description:

Tiivistelmä

Työn tavoitteena oli tarkastella elintarvikeluokiteltujen voiteluaineiden hyödyntämismahdollisuuksia UPM Specialty Papers Jämsänkosken tehtaalla. Tehtaalla olisi tarkoitus vaihtaa osa perinteisistä voiteluaineista elintarvikeluokiteltuihin voiteluaineisiin. Tehtaalla tuotettu paperi voi pilaantua, eli kontaminoitua, jos voiteluainetta joutuu paperiin. Elintarvikevoiteluaine, jolla on NSF H1 luokitus, ei pienissä määrin pilaa paperituotetta. Voiteluaineiden vaihdon taustalla on siis taata parempi ja turvallisempi paperituote asiakkaille.

Elintarvikevoiteluaineiden hyödyntämismahdollisuuksia tutkittiin kirjallisuuskatsauksen, markkinatutkimuksen ja benchmarkkauksen avulla. Kirjallisuuskatsauksella etsittiin tietoa aluksi elintarvikevoiteluaineiden standardeista ja sertifikaateista sekä myöhemmin niiden hyödyistä ja haitoista. Markkinatutkimuksen avulla selvitettiin sopivat elintarvikevoiteluaineet Jämsänkosken tehtaan eri kohteisiin. Benchmarkkauksen eli vertailututkimuksen avulla saatiin tietoa muiden UPM:n tehtaiden elintarvikevoiteluainetilanteesta. Työssä otettiin selvää myös tarkemmin Jämsänkosken tehtaan asiakkaiden sekä laitetoimittajien ja -valmistajien näkemyksistä elintarvikevoiteluaineista.

Työn tuloksena huomattiin, että elintarvikevoiteluaineilla pystytään korvaamaan perinteiset paperikoneen voiteluaineet. Työn lopussa tehtiin Jämsänkosken tehtaalle etenemissuunnitelma, jossa perustellen esitettiin elintarvikevoiteluaineille uudet kohteet.

see all

Subjects:
Copyright information: © Pinja Räty, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/