University of Oulu

Vuorovaikutus valmistavassa opetuksessa

Saved in:
Author: Haverinen, Hanna-Maria1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 35
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305051542
Language: Finnish
Published: Oulu : H.-M. Haverinen, 2023
Publish Date: 2023-05-05
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Sääskilahti, Minna
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatintutkielman tavoitteena on selvittää ja kuvata, millaista vuorovaikutus on valmistavassa opetuksessa. Tutkimukseni keskittyy valmistavaan opetukseen ja erityisesti ryhmämuotoiseen valmistavaan opetukseen eli valmistavaan luokkaan. Vertailen vuorovaikutusta valmistavassa luokassa vuorovaikutukseen perusopetuksen luokassa. Tutkimuskysymykseni on, millaista vuorovaikutus on valmistavassa opetuksessa.

Tutkimukseni on laadullista tutkimusta. Tutkimusmenetelmäni on narratiivinen kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Aineisto koostuu aiemmasta tutkimuksesta, ja aineisto on kerätty tieteellisistä tietokannoista. Aineisto on pääasiassa suomenkielistä, sillä aihetta on tutkittu Suomessa ja aihe koskee nimenomaan Suomessa järjestettävää valmistavaa opetusta.

Tutkimuksessa selvisi, että vuorovaikutus valmistavassa opetuksessa on yhtäältä samanlaista ja toisaalta erilaista kuin perusopetuksen luokassa. Sekä perusopetus että ryhmämuotoinen valmistava opetus ovat ryhmämuotoista opetusta, mutta valmistavassa opetuksessa oppilaiden taustat eroavat toisistaan enemmän. Valmistavassa luokassa jokaisella oppilaalla on omat tavoitteensa ja oppilaat opiskelevat usein eri sisältöjä. Oppilaat osallistuvat pääsääntöisesti valmistavan luokan toimintaan ja joissakin oppiaineissa perusopetuksen luokan toimintaan. Valmistavassa luokassa visuaalinen tuki, kielitietoisuus, monikielisyys ja kulttuurienvälinen viestintä korostuvat.

see all

Subjects:
Copyright information: © Hanna-Maria Haverinen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/