University of Oulu

Tietojärjestelmän käyttöliittymän opittavuus

Saved in:
Author: Kyllönen, Tommi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 20
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305071558
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Kyllönen, 2023
Publish Date: 2023-05-08
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Rajanen, Mikko
Description:

Tiivistelmä

Tietojärjestelmät ovat enemmän ja enemmän osa meidän arkipäiväistä elämäämme. Yksi tärkeimmistä asioista tietojärjestelmissä on se, että me ihmiset oppisimme käyttämään niitä. Tässä tutkielmassa selvitettiin miten tietojärjestelmästä löytyvät ominaisuudet vaikuttavat sen opittavuuteen. Käytettävyyteen ja opittavuuteen etsittiin sopivia aiempia tutkimuksia kirjallisuuskatsauksen avulla ja samalla vastattiin seuraavanlaiseen tutkimuskysymykseen: Mitkä tekijät vaikuttavat tietojärjestelmien käyttöliittymien opittavuuteen?

Eri tutkimusten avulla tietojärjestelmän käyttöliittymän opittavuudelle löydettiin viisi keskeistä ominaisuutta, joita hyödyntämällä tietojärjestelmän käyttöliittymän opittavuuden toteutumista voitiin parantaa. Osa näistä ominaisuuksista rajoittui ihmisen fyysisiin ominaisuuksiin ja osalla pyrittiin takaamaan yksinkertainen ja helposti seurattava kokonaisuus käyttöliittymässä. Kirjallisuuden avulla löydettiin myös opittavuuden esteitä, jotka toteutuessaan vaikuttivat heikentävästi, niin käyttöliittymän ymmärtämiseen, kuin tietojärjestelmän suosioon.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tommi Kyllönen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/