University of Oulu

E-pillerit ja parodontiitti

Saved in:
Author: Reunanen, Sonja1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Department of Dentistry
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 28
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305081559
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Reunanen, 2023
Publish Date: 2023-05-08
Thesis type: Other thesis
Tutor: Tiisanoja, Antti
Reviewer: Tiisanoja, Antti
Ojala, Meeri
Description:

Tiivistelmä

Parodontiitti on krooninen tulehdussairaus, joka kehittyy ien- ja parodontaalikudoksissa vasteena bakteereille. Sille on ominaista parodontaalikudosten tuhoutuminen, mikä ilmenee kliinisesti kiinnityskatona, syventyneinä ientaskuina, ienverenvuotona ja radiologisesti havaittavana alveoliluukatona. Parodontiitti johtuu vuorovaikutuksesta subgingivaalisen biofilmin ja isännän immuno-inflammatoristen vasteiden välillä, ja sitä edeltää gingiviitti.

Erilaisia ehkäisypillereitä ovat yhdistelmäehkäisypillerit ja minipillerit. Yhdistelmäehkäisypillerit sisältävät progestiinia ja etinyyliestradiolia tai estradiolivaleraattia, kun taas minipillerit sisältävät ainoastaan progestiinia. Ensimmäinen ehkäisypilleri tuli markkinoille vuonna 1960. Alkuperäinen estrogeeniannos oli e-pillerissä hyvin korkea, ja valmisteella oli paljon sivuvaikutuksia, minkä vuoksi valmisteiden hormonipitoisuuksia on vuosien myötä laskettu merkittävästi.

Tässä kirjallisuuskatsauksessa perehdyttiin artikkeleihin, jotka käsittelivät nykyisten matalahormonisten e-pillereiden ja parodontiitin välistä mahdollista yhteyttä. Tuoreemmissa tutkimuksissa saadut tulokset olivat jonkin verran ristiriitaisia. Useissa tutkimuksissa päädyttiin johtopäätökseen, ettei nykyisten e-pillereiden käyttö ole yhteydessä parodontaalisairauksiin. Joissain tutkimuksissa e-pillereiden käyttäjillä raportoitiin kuitenkin olevan enemmän syventyneitä tai syvempiä ientaskuja, vakavampaa kiinnityskatoa, enemmän ienverenvuotoa tai enemmän gingiviittiä. Lisäksi osassa tutkimuksissa havaittiin e-pillereiden käytön keston korreloivan parodontiitin vakavuuden kanssa. Vanhemman polven e-pillereitä käsitelleissä tutkimuksissa käyttäjillä on raportoitu ienliikakasvua, voimakasta ientulehdusta sekä kiinnityskatoa. Näiden tutkimusten aikaan valmisteiden sisältämät hormonipitoisuudet olivat kuitenkin merkittävästi suurempia kuin nykyään. Tuoreempien tutkimusten ristiriitaisten tulosten vuoksi nykyisten e-pillereiden käytön ja parodontaalisairauksien välistä yhteyttä ei voi täysin poissulkea, joten aiheesta tarvitaan edelleen lisää laadukkaita tutkimuksia. Nykyisten e-pillereiden käytön mahdollinen haitallinen vaikutus parodontiumiin ei kuitenkaan matalampien hormonipitoisuuksien vuoksi ole enää yhtä voimakas kuin vanhemman polven valmisteilla.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sonja Reunanen, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.