University of Oulu

Johtajan tavoitteena feminiinisyyden ja maskuliinisuuden summa

Saved in:
Author: Lähde, Sanni1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Bachelor's Programme in Economics and Business Administration
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 46
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305081563
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Lähde, 2023
Publish Date: 2023-05-08
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Kaasila-Pakanen, Anna-Liisa
Description:

Tiivistelmä

Tämä kandidaatintutkielma tutkii, millaiset johtajan piirteet olisivat ihanteellisia organisaation menestyksen kannalta. Tutkielmassa pyritään muodostamaan ihanteellinen johtaja feminiinisten ja maskuliinisten piirteiden yhdistelmästä, sillä feminiiniset piirteet ovat yhä hyvin aliarvostettuja ja maskuliiniset piirteet usein yhdistetään johtamiseen. Vaikka feminiinisten ominaisuuksien tärkeyttä on vähitellen alettu ymmärtää, suurin osa nykyisistä johtajista johtaa yhä maskuliinisella tavalla todettuaan sen toimivaksi. Tutkimus toteutetaan pääasiassa organisaation näkökulmasta, mutta myös työntekijöiden näkökulma huomioidaan. Tutkimuksessa käsitellään erilaisia johtamisen tyylejä sekä niiden vaikutuksia organisaation menestykseen sekä työntekijöiden tyytyväisyyteen ja hyvinvointiin. Käsiteltäviä johtamistyylejä ovat tehtäväkeskeinen johtaminen, laissez-faire -johtaminen, transaktiojohtaminen, ihmissuhdeorientoitunut johtaminen ja transformationaalinen johtaminen. Lisäksi tutkielmassa valitaan seitsemän organisaation kannalta olennaisinta johtajan ominaisuutta, ja niiden vaikutuksia yrityksen menestykseen sekä työntekijöiden tyytyväisyyteen ja hyvinvointiin käydään läpi. Kyseisiksi piirteiksi valikoituu ongelmanratkaisu, strateginen päätöksenteko, karisma, tunneäly, sosiaalinen älykkyys, pehmeät taidot ja osallistaminen. Kaikkien käsiteltyjen piirteiden esitetään vaikuttavan positiivisesti organisaation menestykseen, joko suoraan tai epäsuoraan työntekijöiden tyytyväisyyden tai hyvinvoinnin kautta. Johtopäätöksissä vastataan tutkimuskysymyksiin ja esitetään, että ihanteellisen johtajan ominaisuudet riippuvat organisaation yksilöllisistä tarpeista, maailmantilanteesta sekä työntekijöiden toiveista ja henkilökohtaisista ominaisuuksista.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sanni Lähde, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.