University of Oulu

Alakoulun opettajien keinot käsitellä oppilaiden välisiä vertaissuhdehaasteita

Saved in:
Author: Kalliokoski, Miia1; Stolt, Julianna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 50
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305081579
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Kalliokoski; J. Stolt, 2023
Publish Date: 2023-05-08
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Petäjäniemi, Maria
Väisänen, Anne-Mari
Reviewer: Väisänen, Anne-Mari
Kauppi, Veli-Mikko
Description:

Tiivistelmä

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan opettajien keinoja käsitellä oppilaiden välisiä vertaissuhdehaasteita. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mitä keinoja opettajat käyttävät puuttuessaan oppilaiden keskinäisiin haasteisiin. Tutkimus tarkastelee myös opettajien kokemuksia keinojen riittävyyteen vaikuttavista tekijöistä. Tutkimuksessa selvitetään, mitkä tekijät vahvistavat ja mitkä puolestaan heikentävät opettajien kokemusta keinojen riittävyydestä.

Tämä tutkimus tarkastelee vertaissuhdehaasteita kriittisen kiusaamistutkimuksen näkökulmasta. Kriittinen kiusaamistutkimus kritisoi vallalla olevaa perinteistä kiusaamistutkimusta, joka tarkastelee kiusaamista yksilökeskeisestä näkökulmasta. Kriittisessä kiusaamistutkimuksessa huomioidaan sosiaalisten, yhteiskunnallisten ja institutionaalisten tekijöiden vaikutus kiusaamisilmiön syntymisen taustalla.

Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena, jonka aineistoa varten haastatellaan neljää alakoulussa työskentelevää opettajaa. Haastattelut toteutetaan teemahaastatteluina. Aineiston analyysi toteutetaan aineistolähtöisenä sisällönanalyysina.

Tutkimuksen tulosten mukaan alakoulun opettajat käsittelevät oppilaiden välisiä vertaissuhdehaasteita monilla tavoilla. Vertaissuhdehaasteita ennaltaehkäistään muun muassa tunne- ja vuorovaikutustaitoja tukemalla sekä yhteisiä sääntöjä ja sopimuksia laatimalla. Ennaltaehkäisevistä toimista huolimatta vertaissuhdehaasteita ilmenee, ja tällöin opettajat käsittelevät tilanteita muun muassa keskustelun, ratkaisukeskeisen lähestymistavan ja erilaisten toimintamallien avulla. Opettajien keinojen riittävyyttä käsitellä vertaissuhdehaasteita vahvistavat muun muassa kokemus, sujuva yhteistyö huoltajien kanssa, kollegoiden tuki ja oma asenne. Keinojen riittävyyttä puolestaan heikentävät heikko oppilaan tuntemus, ajan puute sekä sujumaton yhteistyö huoltajien kanssa. Myös koulun ulkopuolella syntyneet haasteet oppilaiden välillä haastavat opettajia kulkeutuessaan kouluun, sillä opettajien keinot puuttua koulun ulkopuolisiin tapahtumiin ovat rajalliset.

see all

Subjects:
Copyright information: © Miia Kalliokoski; Julianna Stolt, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/