University of Oulu

Kudosteknologian menetelmät vaskulaaristen rakenteiden mallintamisessa

Saved in:
Author: Korpi, Noora1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Biochemistry and Molecular Medicine, Biochemistry
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 29
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305081584
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Korpi, 2023
Publish Date: 2023-05-09
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Lehtiö, Lari
Kapiainen, Emmi
Description:

Tiivistelmä

Kudosteknologia on poikkitieteellinen osa-alue regeneratiivista lääketiedettä, jonka tavoitteena on kehittää uusia menetelmiä trauma- tai tautiperäisesti vahingoittuneiden kudosten ja elinten korjaamiseen. Kudosten mallintamisessa on eri ulottuvuuksia, ja vaikka tasaisia, tubulaarisia ja onttoja rakenteita on saatu onnistuneesti fabrikoitua (tuotettua), monimutkaisten rakenteiden fabrikointia hidastavat erilaiset haasteet (Shafiee & Atala, 2017).

Yksi suurimmista ongelmista on se, ettei in vitro -tuotetuille, eli elävän organismin ulkopuolella tuotetuille kudoksille saada riittävää verisuoniverkostoa tuomaan niille tarpeeksi happea ja ravintoaineita. Vaskulaarisen kudosteknologian (VTE, engl. vascular tissue engineering, verisuoniin liittyvä kudosteknologia) tavoitteena on kehittää ratkaisu tälle ongelmalle ja lopulta auttaa kehittämään ratkaisuja hyvinvoinnin parantamiseksi (Yang et al., 2020).

VTE:n menetelmät verisuonikudosten tuottamiseen ja mallintamiseen hyödyntävät sekä in vivo (elävässä organismissa) verisuonten muodostumista että synteettisesti valmistettuja muotteja eli skaffoldeja (engl. scaffold). Verisuonten haarautumista ja kasvamista kutsutaan angiogeneesiksi, ja angiogeneesissä uudet suonet muodostuvat solujen jakautumisen, migraation, järjestäytymisen ja lopulta anastomoosin eli yhdistymisen kautta. Angiogeneesiä pystytään mallintamaan in vitro tarjoamalla sille sopivat olosuhteet oikeilla vaskulaarisilla soluilla, kasvutekijöillä, virtauksilla ja muilla mikroympäristön tekijöillä (Yang et al., 2020).

Tässä työssä käsitellään vaskulaarisen kudosteknologian pääpiirteitä ja näiden tekniikoiden hyödyntämistä verisuonten in vitro -mallintamisessa. Menetelmiä kudosten mallintamiseen on lukuisia, ja on hyvä muistaa, ettei ole olemassa yhtä oikeaa menetelmää. Lupaavimmat tulokset saadaan soveltaen yhteensopivia lähestymistapoja. Vaskulaarisen kudosteknologian ollessa vielä kehittyvä tieteenala, sen tekniikat etenevät koko ajan, avaten ovia uusien hoitomenetelmien syntymiselle.

see all

Subjects:
Copyright information: © Noora Korpi, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/