University of Oulu

Valesokkelin eri korjausmenetelmät

Saved in:
Author: Mikkola, Joona1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Civil Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Pages: 31
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305091586
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Mikkola, 2023
Publish Date: 2023-05-09
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Schroderus, Santeri
Haverinen-Shaughnessy, Ulla
Description:

Tiivistelmä

Suomessa on 1960-luvulta aina 1990-luvun alkupuolelle asti rakennettu ongelmallisia valesokkelirakenteita. Rakenteen ongelmana on seinän alaohjauspuun liian matala korkeusasema rakennuksen ulkopuoliseen maaston nähden. Seinän alaohjauspuu altistuu täten maaperästä diffuusiolla ja kapillaarisesti nousevalle kosteudelle sekä rakennetta rasittaville sade- ja sulamisvesille.

Kandidaatintyössä tarkastellaan valesokkelin pääpiirteitä ja historiaa. Työn tarkoituksena on esittää erilaisia yleisimpiä korjausmenetelmiä valesokkelille ja vertailla niitä keskenään. Työssä esiteltävät korjausmenetelmät ovat tiivistys-, harkko- sekä kengityskorjaus. Lisäksi työssä tarkastellaan myös energiatehokkuuden parantamista valesokkelikorjauksen yhteydessä.

Työ on tehty pääosin kirjallisuusselvityksenä, minkä lisäksi työhön on tehty simulaatiot lämmönsiirtymisestä valesokkelirakenteessa ja sen korjatuissa versioissa. Kirjallisuusselvityksestä saadut tiedot osoittavat, että vaurioituneita valesokkelirakenteisia taloja on mahdollista korjata, kun vaurioituneet rakenteet poistetaan kunnolla ja ne korvataan uusilla toimivilla rakenteilla sekä huolehditaan rakennuksen muiden ylimääräisten kosteusrasitusten poistamisesta.

Repairing methods of false plinth structure

Abstract

In Finland, problematic false plinth structures have been built from the 1960s until the early 1990s. The problem with the structure is that the bottom plate of the wooden frame is too low in height compared to the terrain outside the building. The lower guide wood of the wall is thus exposed to moisture rising from the soil by diffusion and capillary action, as well as to rainwater and meltwater that stress the structure.

The bachelor’s thesis examines the main features and history of the false plinth. The purpose of the work is to present the most common repair methods for false plinths and compare them with each other. The repair methods presented in the work are repairing by sealing, cinder block and steel-shoe. In addition, the work also looks at improving energy efficiency in connection with false plinth repair.

The work has been done mainly as a literature review, in addition to which simulations of heat transfer in the false plinth structure and its corrected versions have been done. The information obtained from the literature review shows that it is possible to repair damaged houses with false plinth structures, when the damaged structures are properly removed and replaced with new functional structures, and care is taken to remove other additional moisture stresses in the building.

see all

Subjects:
Copyright information: © Joona Mikkola, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.