University of Oulu

Etanolin käyttö kipinäsytytteisissä polttomoottoriautoissa

Saved in:
Author: Tuuri, Antti1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 35
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305091599
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Tuuri, 2023
Publish Date: 2023-05-10
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Tuutijärvi, Miro-Tommi
Description:

Tiivistelmä

Tässä työssä selvitetään, miten etanoli käyttäytyy ja vaikuttaa polttomoottoriauton moottoriin mekaanisesti. Työssä kerrotaan, millainen aine etanoli on ja miten sitä valmistetaan. Nykyiset bensiinimoottorit voidaan muuntaa toimimaan korkeaseosteisella tieliikenne-etanolilla, jonka tunnus on yleisimmin E85. Työssä kerrotaan, mitä tulee huomioida muuttaessa ajoneuvo E85 polttoaineelle sopivaksi ja kuinka E85 asennetaan autoon sekä mitä hyötyjä ja haittoja siitä on.

Etanolin vaihtaminen polttoaineeksi epäilyttää monia kuluttajia, sillä etanolin käytöstä polttomoottoriautoista kiertää paljon epämieluisia huhuja. Työssä murretaan myyttejä etanoliautoilua kohtaan kertomalla tutkimusperäistä tietoa aiheeseen liittyen. Työssä vertaillaan muun muassa bensiinin ominaisuuksia etanolin ominaisuuksiin.

Korkeamman suorituskyvyn saavuttaminen omaan autoonsa kiinnostaa monia. Korkeaseosteinen etanoli kasvattaa suosiotaan autourheilun ja harrastelun parissa. Etanolin ominaisuuksien avulla moottoritehoa ja vääntömomenttia saadaan tuntuvasti nostettua pilaamatta moottorin luotettavuutta.

Puhtaampi tulevaisuus puhuttaa nykypäivänä ja koviin ilmastotavoitteisiin pääseminen vaatii toimia. Suomessa autokanta on Euroopan vanhinta, joten uusilla autoilla päästöjen vähentäminen on erittäin hidasta. E85 konversion avulla saadaan jo olemassa olevien vanhojenkin autojen päästöt vähäisiksi. E85 valmistetaan bio-pohjaisesti. E85 bioetanolia voidaan tankata monilta suuremmilta polttoaineasemilta. Tuotanto on merkittävissä määrin kotimaista, mikä on kansantaloudellisesti hyödyllistä ja ekologista.

Using ethanol in spark-ignition combustion engine cars

Abstract

This work will examine how ethanol behaves and influences the engine of an internal combustion engine mechanically. The work tells us what kind of substance ethanol is and how it is made. Current petrol engines can be converted to high-alloy road ethanol with the most common E85 symbol. The work tells us what to consider when installing E85 in your own vehicle and how to install E85 in your car and what benefits and disadvantages it has.

Many consumers have doubts about switching into ethanol fuel, as there are a lot of unpleasant rumours about the use of ethanol from internal combustion cars. The work breaks myths about ethanol driving by sharing research-related information on the subject. The work compares, among other things, the characteristics of petrol with those of ethanol.

Many people are interested in achieving higher performance in their own car. High-alloy ethanol increases its popularity in motor sports and tuning. The characteristics of the ethanol enable the engine power and torque to be significantly increased without damaging the reliability of the engine.

A cleaner future speaks today and it takes action to achieve tough climate goals. In Finland, the car fleet is the oldest in Europe, so the reduction of emissions from new cars is very slow. The E85 conversion will reduce emissions from existing old cars. E85 is produced biobasically. E85 bioethanol can be refuelled from many larger filling stations. Production is significantly domestic, which is economically beneficial and ecological.

see all

Subjects:
Copyright information: © Antti Tuuri, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/