University of Oulu

Luokanopettajan keinot huomioida kasvatuksessa sosiaalisessa mediassa näkyvät yhteiskunnalliset kriisit

Saved in:
Author: Isopahkala, Assi1; Rahja, Aino1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 43
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305091600
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Isopahkala; A. Rahja, 2023
Publish Date: 2023-05-10
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Pettersson, Henri
Description:

Tiivistelmä

Tässä tutkielmassa kartoitamme luokanopettajan keinoja huomioida opettajan työssä yhteiskunnalliset kriisit, joita lapset ja nuoret kohtaavat sosiaalisessa mediassa. Yleinen mediailmiö on, että yhteiskunnallisen kriisin puhjetessa sosiaalisen median alustat täyttyvät kriisiin liittyvästä materiaalista. Yhteiskunnallisen kriisin kohtaa siis jossain määrin ensimmäisenä sosiaalisen median käyttäjäkunta, johon kuuluu myös paljon lapsia ja nuoria. Sosiaalisessa mediassa liikkuva materiaali voi olla lapsille ja nuorille epäsopivaa eikä heillä välttämättä ole valmiuksia käsitellä näkemäänsä. Näin ollen opettaja kasvattajana on vastattava tähän kasvatuksen haasteeseen. Opettajan tulee olla kiinnostunut ja perillä lasten ja nuorten mediamaailmasta, jotta hän voi tarjota oikeanlaista mediakasvatusta. Suurin osa mediakasvatustaidoista, joita opettaja voi tarjota, on ennaltaehkäisevää. Ennaltaehkäisevään mediakasvatukseen kuuluu muun muassa oikeanlaiseen somekäyttäytymiseen opastaminen, turvallisten tietolähteiden tarjoaminen sekä median sisältöjen tuominen luokan arkeen ja keskusteluun. Sosiaalisen median ilmiöt ja yhteiskunnalliset asiat ovat niin laajoja, ettei opettajakaan voi varautua kaikkeen etukäteen. Näin ollen opettajalta vaaditaan yhteiskunnallisten kriisien puhjetessa ja puhututtaessa myös tunnekasvatusta. Opettaja toimii turvallisena aikuisena oppilaiden elämässä ja opettajan kanssa tulisi olla mahdollisuus keskustella myös vaikeista ja erilaisia tunteita herättävistä aiheista turvallisesti ja avoimesti. Opettajan ei kuitenkaan tarvitse olla edellä mainittujen asioiden kanssa yksin, vaan hänellä on käytettävissä media- ja tunnekasvatuksen osalta paljon ammattilaisia ja heidän luomiaan materiaaleja opetuksen tueksi. Avainasemassa on yhteistyö sekä huoltajien kanssa, että moniammatillisesti muiden asiantuntijoiden ja koulun henkilökunnan kanssa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Assi Isopahkala; Aino Rahja, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/