University of Oulu

Tekoäly musiikkituottajan tukena : musiikillisen luovuuden edistäminen tekoälyn avulla

Saved in:
Author: Luttinen, Juuso1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 22
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305101604
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Luttinen, 2023
Publish Date: 2023-05-10
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Rajanen, Mikko
Description:

Tiivistelmä

Tekoäly on yleistynyt luovien alojen apuvälineenä viime vuosina. Esimerkkeinä tästä ovat ChatGPT ja DALL-E, joista ensimmäinen pystyy tuottamaan ihmismäistä tekstiä ja jälkimmäinen kuvamateriaalia. Musiikkiala on todennäköisesti seuraava luova ala, joka kokee tekoälyn vallankumouksen. Tekoäly on nousemassa yhä tärkeämmäksi osaksi musiikkituotantoa, sillä se tarjoaa monia hyödyllisiä työkaluja ja menetelmiä musiikin luomiseen, jakeluun ja hakemiseen. Tämä kirjallisuuskatsaus tarkastelee tekoälyn käyttöä musiikkituotannon tukena ja luovuuden edistäjänä. Keskeinen havainto on, että tekoäly voi olla hyödyllinen apuväline musiikkituotannossa ja edistää luovuutta, mutta siihen liittyy vielä rajoituksia. Yksi tekoälyn käyttötapaus musiikkituotannossa on generatiivinen musiikki, jossa tekoäly luo musiikkia automaattisesti erilaisten sääntöjen ja mallien perusteella. Tekoälyä voi käyttää myös ikään kuin käänteisesti musiikin analysointiin. Tällainen transkribointi, jolla tunnistetaan elementtejä ja musiikkirakenteita musiikista, voi auttaa musiikin ymmärtämisessä ja oppimisessa. Jotta tekoälyä voisi käyttää miksaamisessa eli ääniraitojen yhteensovittamisessa ennen masterointia, tarvitaan enemmän tutkimusta aiheesta. Tekoälyä pystyy käyttämään musiikin masteroinnissa eli viimeistelyssä, mutta tekoälymasterointi ei yllä ammattilaistasolle. Vaikuttaa siltä, että musiikkiala on valmis ottamaan tekoälyn avosylin vastaan ja hyödyntämään sen tarjoamia mahdollisuuksia, kunhan tekoälysovellukset saadaan integroitua luonnollisesti musiikkituottajien työnkulkuun.

see all

Subjects:
Copyright information: © Juuso Luttinen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/