University of Oulu

Vertaissuhteiden vaikutukset kouluviihtyvyyteen

Saved in:
Author: Suhonen, Emilia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 28
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305101606
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Suhonen, 2023
Publish Date: 2023-05-10
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Väisänen, Anne-Mari
Description:

Tiivistelmä

Tässä kandidaatin tutkielmassa tutkin vertaissuhteiden vaikutuksia kouluviihtyvyyteen. Tutkielma on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena.

Kouluviihtyvyys on olennainen ja erottamaton osa koulua, kuten myös vertaissuhteet. Suomalaiset lapset eivät jostain syystä viihdy koulussa kovinkaan hyvin. Koska koulun ulkopuoliset hyvinvointiolosuhteet ovat Suomessa korkeat, täytyy selitysten löytyä koulussa tapahtuvista asioista.

Kouluviihtyvyys on abstrakti ja moniulotteinen käsite, mutta yksinkertaisesti sitä voidaan kutsua oppilaan käsitykseksi hänen omasta kouluelämän laadusta ja koulukokemusten positiivisuudesta. Kouluviihtyvyyteen vaikuttavia tekijöitä on paljon, ja ne muodostavat yhdessä kokonaisuuden, joka vaikuttaa yksilön kouluviihtyvyyteen.

Vertaiset ovat yleensä samanikäisiä lapsia, jotka ovat samalla kehitystasolla. Koulussa vertaisryhmiä ja -suhteita syntyy itsestään. Ystävyys- ja kaverisuhteet ovat yleisiä vertaissuhteita. Vertaissuhteisiin voi kuitenkin liittyä myös ongelmia, kuten esimerkiksi kiusaamista. Vertaissuhteet ovat keskeisessä asemassa laajemmasta kouluilmapiiristä puhuessa, joskin siihen linkittyy myös muita tekijöitä.

Kirjallisuuskatsauksen tulokset osoittavat, että vertaissuhteilla on suora vaikutus kouluviihtyvyyteen. Positiiviset vertaissuhteet nostavat kouluviihtyvyyttä, kun taas negatiiviset vaikuttavat siihen laskevasti. Ystävät tekevät koulupäivistä mukavampia ja tuovat oppilaille iloa. Positiiviset vertaissuhteet voivat myös toimia suojaavina tekijöinä muita kouluviihtyvyyttä laskevia tekijöitä vastaan.

see all

Subjects:
Copyright information: © Emilia Suhonen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/