University of Oulu

Arvonluonti Business Intelligence -järjestelmien avulla kiinteistösijoitusalalla

Saved in:
Author: Sillanpää, Juulia1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Bachelor's Programme in Economics and Business Administration
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 31
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305101607
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Sillanpää, 2023
Publish Date: 2023-05-10
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Iivari, Marika
Koivumäki, Timo
Description:

Tiivistelmä

Yritysten saatavilla olevan ja käsittelemän datan määrä kasvaa jatkuvasti. Business Intelligence -järjestelmät ovat järjestelmiä, jotka yhdistävät tämän datan keräämisen, varastoinnin ja tietojohtamisen analyyttisiin työkaluihin. Business Intelligence -järjestelmien rooli yrityksen arvonluonnissa on tehostaa yrityksen strategista ja operatiivista päätöksentekoa, sekä kerätä ja tuottaa uutta tietoa päätöksenteon tueksi.

Kiinteistötoimiala on murroksessa etenkin koronapandemian myötä yleistyneen etätyöskentelyn ja verkkokaupan kasvun myötä. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää kirjallisuuskatsauksen keinoin, kuinka Business Intelligenceä voidaan hyödyntää kiinteistösijoitusyhtiöissä arvonluonnin näkökulmasta. Tutkielman päätutkimuskysymyksenä on:

• Kuinka Business Intelligencen avulla voidaan luoda arvoa eri sidosryhmille kiinteistösijoitusyhtiöissä?

Tähän päätutkimuskysymykseen vastataan seuraavien alatutkimuskysymysten avulla:

• Mitä erityispiirteitä Business Intelligencen käytössä on kiinteistösijoitusyhtiöissä?

• Miten kiinteistösijoitusyhtiöissä luodaan arvoa eri sidosryhmille?

Tutkimuksessa selvisi, että Business Intelligencen avulla voidaan luoda arvoa organisaatioissa usean erilaisen arvonluonnin polun kautta. Kiinteistösijoitusyhtiö voi saada Business Intelligence -järjestelmästä kilpailuetua, jolloin sen omistajat saavat taloudellista arvoa. Yrityksen taloudellinen menestys tuottaa usein arvoa omistajien lisäksi sen muillekin sidosryhmille, esimerkiksi yhteiskunnalle lisääntyneiden verotulojen ja tavarantoimittajille kasvaneen myynnin myötä. Työntekijät saavat arvoa Business Intelligence -järjestelmän helpottaessa heidän työntekoaan. Kiinteistösijoitusyhtiöiden asiakkaat eli vuokralaiset saavat puolestaan lisäarvoa, jos Business Intelligence -järjestelmän avulla saavutetaan parempi ymmärrys asiakkaiden käyttäytymisestä ja tarpeista, sekä parannetaan yrityksen kykyä vastata näihin tarpeisiin.

Työ tarjoaa tiiviin kuvauksen Business Intelligence -järjestelmien hyödyntämisestä organisaatioissa, arvonluonnista organisaatioissa, ja näiden erityispiirteistä kiinteistösijoitusyhtiöissä. Lisäksi työssä tarkastellaan, millaisten polkujen kautta organisaatioissa luodaan arvoa Business Intelligencen avulla, ja kuinka tämä arvo voitaisiin maksimoida. Tämän työn tuloksia voidaan hyödyntää kiinteistösijoitusyhtiöiden Business Intelligence -implementointeja suunnitellessa, sekä arvioitaessa Business Intelligence -järjestelmän luomaa arvoa näiden yritysten sidosryhmille.

see all

Subjects:
Copyright information: © Juulia Sillanpää, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.