University of Oulu

Viherpesu ICT-aloilla

Saved in:
Author: Lehtinen, Sini1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Bachelor's Programme in Economics and Business Administration
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 31
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305101608
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Lehtinen, 2023
Publish Date: 2023-05-10
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Iivari, Marika
Description:

Tiivistelmä

Tämä kandidaatintutkielma käsittelee viherpesun roolia modernissa liiketoiminnassa sekä sen taustatekijöitä ja vaikutuksia yrityksen toimintaan olemassa olevan kirjallisuuden avulla. Tutkielma ottaa huomioon yrityksen sisäisen näkökulman, kuluttajat sekä ympäröivän yhteiskunnan. Analyyttisen näkökulman saavuttamiseksi tutkielmassa käsitellään viherpesua perinteisestä poikkeavassa kontekstissa eli tutkielma lähestyy aihetta ICT-alalla toimivien yritysten näkökulmasta ja tutkii, minkälainen merkitys viherpesulla on yrityksissä, joissa kuluttajille markkinoidut tuotteet ovat pääasiassa virtuaalisia. Tutkielma pyrkii siis selvittämään, miksi yritykset käyttävät viherpesua toimintansa tukena ja voiko virtuaalisia palveluita tai tuotteita tuottava yritys käyttää toiminnassaan viherpesua. Tutkielma käsittelee myös viherpesun hallinnan keinoja.

Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että viherpesu on mahdollista myös ICT-alalla toimivien ja loppukuluttajille pääosin virtuaalisia tuotteita tuottavien yritysten toimesta. Tulos pohjautuu viherpesun kirjallisuuden mukaiseen määritelmään sekä viherpesun taustatekijöiden ja ICT-alan prosessien yhteneväisyyksiin. Tutkimuksen perusteella yritykset käyttävät toimintansa tukena viherpesua saavuttaakseen sillä taloudellisia hyötyjä tai paikatakseen mahdollista puuttuvaa ympäristöön liittyvää uskottavuuttaan kuluttajien silmissä. Mahdollisten positiivisten vaikutusten lisäksi viherpesun harjoittamisella on kuitenkin myös negatiivisia vaikutuksia niin ympäristölle kuin yritykselle itselleen. Viherpesua voidaan pyrkiä hallinnoimaan sekä lainsäädännön, että vapaaehtoisten keinojen kuten ympäristömerkkien avulla. ICT-alan ja virtuaalisten tuotteiden näkökulmasta keskeiseksi tekijäksi sekä hyötyjen, haittojen, että viherpesun hallinnan osalta tutkimus nostaa esille sosiaalisen median.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sini Lehtinen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/