University of Oulu

Laulunkirjoittaminen tunteiden käsittelyn välineenä

Saved in:
Author: Lusikka, Petri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 26
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305101623
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Lusikka, 2023
Publish Date: 2023-05-11
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Hakanpää, Tua
Description:

Tiivistelmä

Tutkielmani käsittelee laulunkirjoitusta tunteiden käsittelyn välineenä. Tutkin tunteisiin ja tunteiden käsittelyyn sekä tunneilmaisuun liittyviä käsitteitä sekä teorioita ja esittelen laulunkirjoittamisen, laululyriikan sekä koulumaailman tunnekasvatuksen aihepiirejä. Olen tutkimuksessani pyrkinyt käyttämään tieteellistä kirjallisuutta, mutta myös populaarimpaa, ei niin tieteellistä kirjallisuutta tutkimuksessani esiintyy. Yksi tutkimukseni tavoitteista oli selvittää se, miten laulunkirjoitusta voisi käyttää koulukontekstissa yhtenä työkaluna oppilaiden tunteiden käsittelyn haasteisiin.

Tutkielmani tutkimuskysymys on: Miten laulunkirjoittamisella voi käsitellä tunteita?

Toteutan tutkielmani kirjallisuuskatsauksena. Tutkimustuloksissa esittelen tunnekasvatusta peruskoulukontekstissa, sekä tuon muun muassa esille tapoja, joilla ihmisten olisi hyvä käsitellä tunteitaan ja sitä, miten laulunkirjoitus voisi olla yksi vaihtoehto tunteiden käsittelyn työkaluksi. Tutkimustuloksissa painotan moneen kertaan sitä, kuinka tärkeää ihmisen henkiselle hyvinvoinnille tunteiden tunnistaminen sekä eritoten niiden sanoittaminen on. Tämä tutkimustulos tuli vastaan useissa lähteissä ja koin sen ensiarvoisen tärkeäksi. Esittelen kattavasti eri tutkijoiden tutkimuksia tunteista ja niiden käsittelystä ja voinkin näin tutkimuksen tehneenä jälkikäteen sanoa, että sain tutkimusta tehdessäni todella hyvän kuvan siitä, mitä tunteet ovat ja miten niitä tulisi terveellä tavalla käsitellä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Petri Lusikka, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/