University of Oulu

ADHD voimavarana lapsen siirtyessä esiopetuksesta perusopetukseen

Saved in:
Author: Sipola, Anniina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 32
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305111633
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Sipola, 2023
Publish Date: 2023-05-11
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Ylikörkkö, Enni
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatin tutkielman tarkoituksena on selvittää, mitä ovat ADHD:n vahvuudet ja kuinka lasta voidaan tukea näiden vahvuuksien kautta esiopetuksen ja perusopetuksen nivel-vaiheessa. Tutkielmallani tuon esiin käytännönläheisiä tukikeinoja tähän esiopetuksen ja perusopetuksen kontekstiin. Nivelvaiheen konteksti on tärkeä ADHD-lapsen elämässä, sillä on tutkittu, että lapsilla, joilla on todettu ADHD varhaiskasvatusiässä, on todettu olevan suurempi riski myöhempään akateemiseen alisuoriutumiseen ja oppimisvaikeuksiin koulussa. Tämän vuoksi oikein kohdennettu tuki esiopetuksessa ja tukitoimien siirtäminen sekä oikeanlainen tuen järjestäminen perusopetuksen puolella edistää lapsen oppimista ja hyvinvointia sekä vähentää vaikeuksien laajenemista.

Tutkielma on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena ja tutkimuskohteena ovat aiemmat tutkimukset. Tutkimuksen tarkoituksena on luoda laaja-alaista kuvaa tutkittavasta ilmiöstä. Tulokset osoittavat lukuisia ADHD:n vahvuuksia, joita esiin tuomalla ja niiden oikean aikainen tukeminen edistävät lapsen oppimista ja hyvinvointia. Tulokset osoittavat lapsen minäpystyvyyden, tunnetaitojen ja fyysisen ympäristön tukemisen olevan merkityksellisiä tuen muotoja ADHD-lapselle. Tärkeitä tuen muotoja ovat myös lapsen tuen mukainen toiminnansuunnittelu, tilanteiden, kuten siirtymätilanteiden ennakointi ja toiminnan johdonmukaisuus. Yhtenä tärkeimpänä tuen muodoista nousi ilmi opettajan positiivinen vahvistaminen, kuten lapsen kehuminen ja positiivinen sekä johdonmukainen palaute.

see all

Subjects:
Copyright information: © Anniina Sipola, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/