University of Oulu

Oppimisympäristöjen eroavaisuuksia kyläkoulujen ja kaupunkikoulujen välillä

Saved in:
Author: Louhikoski, Hanna-Kaisa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 28
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305111643
Language: Finnish
Published: Oulu : H.-K. Louhikoski, 2023
Publish Date: 2023-05-11
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Petäjäniemi, Maria
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatintutkielman aiheena on kyläkoulujen ja kaupunkikoulujen oppimisympäristöjen eroavaisuudet. Tutkielman tavoitteena on tuoda esiin eroja fyysisessä, sosiaalisessa, psyykkisessä ja pedagogisessa oppimisympäristössä. Aihetta voidaan pitää ajankohtaisena, koska koulujen lakkauttaminen ja oppilaiden keskittäminen suurempiin kouluihin on lisääntynyt viime vuosina. Jo 1960-luvulta alkaen, kyläkouluja on lakkautettu tasaisin väliajoin erinäisten säädösten ja muutosten takia. Myös syntyvyyden lasku ja muuttoliike kaupunkeihin on vähentänyt kyläkoulujen tarvetta. Pienet koulut on nähty kalliina ratkaisuina päätöksenteossa.

Menetelmänä tässä tutkielmassa on käytetty kuvailevaa kirjallisuuskatsausta. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus antaa mahdollisuuden tuottaa laaja yleiskatsaus aiheesta. Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen tarkoitus on lisätä ymmärrystä ja luoda keskustelua. Omaa tutkimuskysymystä pohditaan vedoten aiempiin tutkimuksiin.

Keskeisinä tutkimustuloksina ilmeni, että kyläkoulun oppimisympäristö tarjosi samaan aikaa sekä yhteisöllisyyttä, että yksilöllisyyttä. Pieni luokka mahdollisti oppilaiden yksilöllisemmän kohtaamisen. Yhteisöllisyys korostui koko koulun henkilökunnan sekä ympäröivän kylän välillä. Opettajat kokivat kyläkoululla opettamisen etuina pienet luokkakoot ja turvallisen ympäristön, mutta korostivat negatiivisina asioina yksinäisyyttä ja vertaisavun puutetta. Oppimistuloksissa ei havaittu eroja pienen ja suuren koulun välillä. Tutkielman perusteella voidaan päätellä kyläkoulun tarjoavan osittain erilaisen oppimisympäristön verrattuna suurempaan kouluun. Oppilaille kyläkoulu tarjoaa turvallisen ja rauhallisen oppimisympäristön, toisaalta opettajille pienemmän tukiverkon ja vähemmän resursseja toteuttaa opetusta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Hanna-Kaisa Louhikoski, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.