University of Oulu

Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden osallistumisen mahdollisuudet ja haasteet suomalaisessa perusopetukseen valmistavassa luokassa

Saved in:
Author: Paksuniemi, Jenny1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 35
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305111644
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Paksuniemi, 2023
Publish Date: 2023-05-11
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Petäjäniemi, Maria
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena on saada selville, millaisia mahdollisuuksia ja haasteita maahanmuuttajataustaisen oppilaan koulussa osallistumiseen liittyy. Käyn läpi osallisuuden vaikutuksia oppilaan koulunkäyntiin ja sitä, kuinka osallisuuden kokemukset siihen vaikuttavat. Lukuisista tutkimuksista on käynyt ilmi, että maahanmuuttajataustaisten oppilaiden koulunkäynti ja koulussa tuntema osallisuuden tunne ei aina ole ongelmatonta. Kuitenkin, tästä on myös paljon positiivista näyttöä. Tutkimuksia on tehty niin opettajan kuin oppilaiden näkökulmasta ja tarkastelen näitä kandidaatintutkielmassa.

Tehdyissä tutkimuksissa on selkeää näyttöä siitä, että suomen kielen taidon oppiminen edesauttaa oppilaiden verkostoitumista ja sitä kautta myös vahvistaa heidän tunnettaan osallisuudesta. Suomen kielen oppiminen on myös hyvin tärkeää maahanmuuttajataustaisten oppilaiden koulusuoriutumisen vuoksi. Suomen kielen taito ja opettajan merkitys sen vahvistamisessa nousee esiin useissa tutkimuksissa. Kouluun sopeutumisen ja osallisuuden tunteen koetaan olevan vahvasti yhteydessä myös kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

Keskeisimmät tutkimustulokset näyttävät, että tunne kuuluvansa johonkin tiettyyn ryhmään auttaa kouluun sopeutumisessa ja osallisuuden tunteen saavuttamisessa. Tämän lisäksi tunne kuuluvansa ryhmään auttaa oppilasta koulussa menestymisessä. Se auttaa myös luomaan perustaa ihmissuhteille. Kun oppilas tuntee tulleensa hyväksytyksi, se vahvistaa oppilaiden välillä olevaa luottamusta. Tutkielman perusteella voin tehdä johtopäätöksen, että valmistavan luokan opettajan rooli maahanmuuttajataustaisten oppilaiden osallisuuden tunteen luomisessa ja koulumenestyksen tukijana on äärimmäisen tärkeä. Luokkahuoneessa tulisi kiinnittää huomiota esimerkiksi siihen, että ilmapiiri olisi mahdollisimman viihtyisä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jenny Paksuniemi, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.