University of Oulu

Musiikkikasvatus osana medialukutaidon opetusta

Saved in:
Author: Raudaskoski, Milla1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 30
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305121692
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Raudaskoski, 2023
Publish Date: 2023-05-15
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Hakanpää, Tua
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatintutkielmani tutkimuskohteena on musiikkikasvatuksen rooli ja mahdollisuudet medialukutaidon opettamisessa. Medialukutaito on tarpeellinen ja ajankohtainen taito, etenkin nyt, kun uusia ja erilaisia median muotoja ja trendejä tulee jatkuvasti uusia. Musiikki, yhtenä median muotona, voisi olla myös oppiaineena sopiva erilaisten medialukutaidon osa-alueitten oppimiseen ja opettamiseen.

Kandidaatintutkielmani tutkimuskysymykset ovat: 1. Kuinka medialukutaito näkyy musiikkikasvatuksessa? 2. Voiko musiikkikasvatuksessa opettaa medialukutaitoa?

Kandidaatintutkielmani on kuvaileva ja kommentoiva kirjallisuuskatsaus. Kommentoivuudella tutkielmani tavoitteena on herättää keskustelua ja osoittaa musiikkikasvatuksen aiheista löytynyt tutkimusaukko. Tämän tutkimusaukon vuoksi tutkielmassani on myös mukana integroivan kirjallisuuskatsauksen kriittistä tarkastelua ja pohdintaa, koska medialukutaitoa on tutkittu vähäisesti musiikkikasvatuksen piirissä.

Tutkimustuloksissa jäsennän ensimmäisen tutkimuskysymykseni kautta medialukutaidon näkyvyyttä ja näkökulmia musiikkikasvatuksessa. Toinen tutkimuskysymykseni pureutuu musiikkikasvatuksen opetukselliseen rooliin ja vahvuuksiin medialukutaidon opetuksessa.

Musiikkikasvatuksessa on mahdollista kaventaa koulun ja kodin välistä kuilua, sisällyttämällä opetukseen oppilaille tuttuja ja ajankohtaisia aiheita ja mediasisältöjä. Haasteena nähdään muun muassa kiusaamisen pelko, sekä opettajien osaamisen, sekä käsitysten ja opetuskäytäntöjen muuttaminen. Samaan aikaan musiikkikasvatuksen vahvuuksiin lukeutuu luovan itseilmaisun ja tuottamisen mahdollistaminen myös medialukutaitoa tukevista näkökulmista. Media ja musiikki ovat osa monien lasten ja nuorten arkea, ja tätä arkisuutta ei saisi opetuksessakaan unohtaa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Milla Raudaskoski, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/