University of Oulu

Ekologiset verkostot ratkaisuna biodiversiteetin suojeluun kaupunkiympäristössä

Saved in:
Author: Jääskeläinen, Laura1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Biology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 26
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305151713
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Jääskeläinen, 2023
Publish Date: 2023-05-15
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Pakanen, Veli-Matti
Description:

Tiivistelmä

Väestön kasvu, kaupungistuminen ja elinympäristöjen pirstoutuminen ovat kasvava uhka maailman biodiversiteetille. Luonnonsuojelua tulisi siis kohdentaa erämaista myös ihmisen vahvasti muokkaamille, asutetuille ja käyttämille alueille, kuten kaupunkeihin. Tässä kirjallisuuskatsauksessa tutkin biodiversiteettiä etenkin urbaanissa ympäristössä ja esitän ekologisia verkostoja yhdeksi työkaluksi kaupunkien biodiversiteettikadon hidastamiseen. Lisäksi tutkin, miten ekologiset verkostot on mahdollista saada osaksi kaupungin luonnonsuojelua.

Kaupungit muokkaavat vahvasti ympäristöä, vievät elintilaa sekä huonontavat elinympäristön laatua. Monet lajit kuitenkin menestyvät tässä haasteellisessa ympäristössä. Kaupunkien lajisto voi olla jopa suurempi sitä ympäröivään alueeseen verrattuna. Suurimpia haasteita biodiversiteetille ovat elintilan pieneneminen ja pirstoutuminen. Elinympäristöjen kytkeytyneisyys edistää populaatioiden elinvoimaisuutta parantaen geenivirtausta, lisäämällä elintilaa sekä tarjoten levittäytymismahdollisuuksia. Ekologiset käytävät ja verkostot ovat tutkijoiden suosittelema työkalu elinympäristöjen kyteytyneisyyden parantamiseksi etenkin kansallispuistojen ja luonnonsuojelualueiden välillä. Ekologiset verkostot ovat luonnollinen tai rakennettu alue, jonka tavoitteena on edistää biodiversiteetin suojelua. Kaupungissa ne yhdistävät vahvasti luonnon tarpeet sekä ihmisen virkistyskäytölliset alueet edistäen historiallista perintöä ja kulttuuriarvoja riippuen verkoston osien toiminnallisuudesta. Etenkin kaupungissa ekologiset verkostot edistävät luonnon hyvinvoinnin lisäksi myös ihmisen tarpeita.

Viheralueilla on kaupungin viihtyvyyden parantamisen lisäksi lukuisia toiminnallisia hyötyjä. Merkittävimmistä hyödyistä on viheralueiden kyky vähentää kaupunkien lämpösaarekeilmiötä, parantaa ilmanlaatua sekä vähentää meluhaittoja. Lisäksi viheralueiden tiedetään edistävän ihmisten fyysistä ja henkistä hyvinvointia kannustaen aktiivisuuteen sekä rauhoittamalla mieltä. Ekologiset verkostot voivat myös toimia kaupunkilaisten yhteytenä luontoon ympäristökasvatuksen työkaluna ja parhaimmillaan ne voivat lisätä asukkaiden luonnonsuojeluaktiivisuutta. Ekologiset verkostot ovat monipuolinen työkalu, jolla on mahdollista suojella biodiversiteettiä, edesauttaa kaupunkien kestävyyttä sekä luoda asukkaiden ensisijainen luontoyhteys ihmisten vahvasti muokkaamassa ympäristössä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Laura Jääskeläinen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/