University of Oulu

Vihreä preemio : vihreiden ja perinteisten joukkovelkakirjojen välinen hintaero

Saved in:
Author: Arffman, Ville1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Bachelor's Programme in Economics and Business Administration
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 36
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305151718
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Arffman, 2023
Publish Date: 2023-05-15
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Koivuranta, Matti
Description:

Tiivistelmä

Tämä kandidaatintutkielma pyrkii tutkimaan, löytyykö vihreiden ja perinteisten joukkovelkakirjojen välillä hintaero eli niin kutsuttu preemio. Aihetta käsitellään tutkielmassa yleisellä tasolla sekä joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskijan ja sijoittajan näkökulmista. Tutkimuksessa pyritään siis selvittämään, voivatko vihreät joukkovelkakirjat auttaa liikkeeseenlaskijaa pienentämään vieraan pääoman kustannuksiaan ja miten vihreän joukkovelkakirjan valitseminen vaikuttaa sijoittajan saavuttamaan tuottoon perinteisiin joukkovelkakirjoihin verrattuna.

see all

Subjects:
Copyright information: © Ville Arffman, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/