University of Oulu

Sijoitustoiminnan rooli Suomen eläkejärjestelmässä

Saved in:
Author: Kanniainen, Mikko1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Bachelor's Programme in Economics and Business Administration
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 44
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305151743
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Kanniainen, 2023
Publish Date: 2023-05-16
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Puhakka, Mikko
Description:

Tiivistelmä

Tässä kandidaatintutkielmassa käsitellään sijoitustoiminnan roolia Suomen eläkejärjestelmän kokonaisuudessa, ja tutkitaan esimerkiksi sijoituksista saatuja tuottoja, sääntelyä sekä allokaatiota. Tutkimuksen tarkoituksena on muodostaa kokonaiskuva sijoitustoiminnan roolista eläkejärjestelmän rahoitukseen ja kestävyyteen liittyen, sekä huomioida sijoitustoimintaan läheisesti liittyvät tekijät. Sijoitustuottoja tarkastellaan niin omaisuuslajeittain kuin kokonaisuutena, ja arvioidaan myös, miten sijoitustoiminnan odotetaan kehittyvän tulevaisuudessa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Mikko Kanniainen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/