University of Oulu

Keskuspankkipolitiikan vaikutukset osakekursseihin

Saved in:
Author: Karppinen, Olli1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Bachelor's Programme in Economics and Business Administration
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 29
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305151751
Language: Finnish
Published: Oulu : O. Karppinen, 2023
Publish Date: 2023-05-16
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Puhakka, Mikko
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatintutkielman tavoitteena on tutkia, kuinka keskuspankkien harjoittama rahapolitiikka vaikuttaa osakekursseihin. Tutkimuksessa tarkastellaan rahapolitiikan muutoksia historiassa sekä nykypäivänä ja näiden vaikutuksista osakekursseihin osakkeiden arvonmääritysmenetelmien kautta.

Osakkeiden arvonmäärittämisessä diskonttokorkoon, josta käytetään yleisesti nimitystä tuottovaatimus, yksi keskeinen tekijä on riskitön tuotto. Käytännön tasolla riskittömänä tuottona käytetään esimerkiksi Yhdysvaltojen 10-vuotista valtion joukkovelkakirjalainan korkoa. Ohjauskoron muutokset vaikuttavat joukkovelkakirjalainoista saataviin tuottoihin; ohjauskoron noustessa joukkovelkakirjalainasta saatava tuotto on suurempi, jonka myötä tuottovaatimuksen riskipreemio pienenee riskittömän tuoton kasvaessa, joka laskee osakkeiden hintoja.

Finanssikriisin jälkeen FED ja EKP ovat hyödyntäneet määrällistä elvytystä rahapolitiikan välineenä ohjauskorkojen jo ollessa tehokkaalla alarajalla. Määrällinen elvytys lisää talouden aktiivisuutta, pitää korot matalalla sekä kasvattaa rahan tarjontaa markkinoilla, joka varallisuusvaikutuksen myötä edesauttaa yrityksiä kasvattamaan tuloksia ja siten osakkeiden hintoja. Määrällisen elvytyksen vaikutukset rahoitusmarkkinoilla ei kuitenkaan ole pysyviä, kuten esimerkiksi vuosi 2022 osoitti.

see all

Subjects:
Copyright information: © Olli Karppinen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/